Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Andritz Hydro’dan Türkiye’de üretim müjdesi

HES yatırımcılarına ekipman tedariğinden rehabilitasyona, kurulumdan devreye almaya kadar birçok alanda anahtar teslim hizmetler sunan Andritz Hydro, Türkiye’de üretim yatırımına hazırlanıyor. Türkiye’de kaynak imalatı konusunda yaptıkları çalışmalarda son aşamaya geldiklerinin müjdesini veren Andritz Hydro Türkiye Şirket Müdürü Wolfgang Hofmann, “Avrupa’da özellikle eski santralların modernizasyonu ve rehabilitasyon yatırımların yanı sıra yeni HES yatırımları hızla devam etmektedir. Bu neden ile Türkiye’nin bir üretim üssü haline gelmesi önem kazanmıştır” diyor.

wolfgang_hofmann.jpg

HES’ler için hidromekanik ve elektromekanik ekipman tedariği konusunda dünyada lider şirketler arasında yer alan Andritz Hydro, türbin üretiminde 170, elektrik ekipmanları konusunda ise 120 yılı aşkın tecrübesi, dünya çapında 16 bin 700’den fazla çalışanı, 4,6 milyar Euro’nun üzerindeki cirosu ile enerji yatırımcılarına anahtar teslim çözümler sunmaya devam ediyor. 1 MW’dan 800 MW’a kadar uzanan ürün yelpazesiyle HES yatırımcılarının her türlü ihtiyacına cevap verebilen şirket, HES projelerinde kullanılmak üzere türbin, jeneratör, giriş vanası, kontrol, koruma, otomasyon, cebri boru ve kapaklar da dahil birçok ekipmanın üretimini gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda eski HES’lerin rehabilitasyon ve modernizasyon işleri ile küçük HES santrallarının (1-30 MW) önde gelen tedarikçisi ve hizmet sağlayıcısı olduklarını belirten Andritz Hydro Türkiye Şirket Müdürü Wolfgang Hofmann, “Şirketimiz, dünyada yeni geliştirilmekte olan (Tidal Wave) ‘med-cezir’den elektrik üretimi konusunda en büyük deniz altı enerjisini elektriğe çeviren Sihwa Projesi’ni (Kore) devreye almıştır (260 MW, 10 Ünite).  Andritz olarak Avusturya, İsviçre, Kanada, Finlandiya ve Brezilya’daki hidrolik laboratuvarlar, model test laboratuvarları ve CFD (Computerize akış dinamikleri) ile çalışmalarımızı devam etmekteyiz” diyor.

 

Dünyada 30 binden fazla türbin tedariği sağladı

Hofmann, dünya çapında bugüne kadar 30 binden fazla türbin (400 bin MW üzerinde) tedariği gerçekleştiren Andritz Hydro’nun 1950’li yıllardan beri faaliyet gösterdiği Türkiye’de ise 17 GW’a ulaşan hidroelektrik kurulu gücüne 13,66 GW’lık türbin aksamı, 5,7’lık GW generatör ve elektrik aksamı tedarik ederek pazarda lider konuma yükseldiğini söylüyor. Türkiye’de işletmedeki ve yatırım halindeki HES’lerin en önemli ve en büyük tedarikçisi konumunda olduklarını vurgulayan Hofmann şunları aktarıyor: “Atatürk, Karakaya gibi Türkiye’nin en önemli HES’lerine türbin tedariği sağladık. 2011 yılında ürün tedarik ettiğimiz özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük projelerden Alkumru (Limak-270 MW) ile Enerjisa tarafından yatırımı yapılan Hacınınoğlu projeleri devreye alındı. Bunun yanı sıra Tatar ve Pembelik (Darenhes), Çetin HES (Statkraft) ve Ayvalı HES projelerinin imalatları ile Beyhan 1 türbinlerinin üretimine başladık. Hali hazırda Türkiye’de inşası devam eden 27 adet küçük HES projemiz var. Önümüzdeki yıllarda da hem kamu hem de özel sektör ihalelerini yakından takip edip rekabette her zaman olduğu gibi öne geçmeye çalışacağız. Ayrıca kompakt hidro olarak adlandırdığımız ünite gücü azami 20-30 MW olan santrallarda Türkiye’nin önde gelen tedarikçisi ve pazar lideriyiz.” Hofmann müşteri portföyü içinde yer alan enerji şirketlerini ise, Bilgin, Limak, Cengiz, Özaltın, Doğuş, Enerjisa, Akfen, Yılsan, Nokta, Kalyon, Gama, MNG, Akkanat, Statkraft, Çalık ve Eksen olarak sıralıyor.  

Andritz Hydro’nun global yapılanması içinde Türkiye’yi önemli bir tedarikçi ülke haline getirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerinin bilgisini veren Hofmann, bu kapsamda kaynak imalatı konusunda yaptıkları çalışmalarda son aşamaya geldiklerinin müjdesini veriyor. Hofmann, “Avrupa’da özellikle eski santralların modernizasyonu ve rehabilitasyon yatırımların yanı sıra yeni HES yatırımları hızla devam etmektedir.  Bu neden ile Türkiye’nin bir üretim üssü haline gelmesi önem kazanmıştır” diye konuşuyor.

Wolfgang Hofmann, otomasyon sistemlerinin HES projeleri için en önemli alanlardan biri olduğunu söylüyor. Türkiye’nin Avrupa şebekesine bağlanmasından sonra mevcut şebeke işletim ve stabilizasyon çalışmalarının daha da önem kazandığını vurgulayan Hofmann, “Özellikle büyük HES’ler şebeke stabilizasyonunda çok kısa zaman zarfında devreye girip çıkmaları ile regülatör görevi görüyor. Andritz geliştirdiği ve geliştirilmeye devam ettiği otomasyon sistemi ile hidroelektrik santrallarının kusursuz çalışması ve şebeke stabilizasyonu konusunda üzerine düşen görevleri tam ve eksizsiz olarak yerine getirmeye devam etmektedir” diyor.

 

Boğazlrdaki akıntıyı  elektriğe dönüştürmeye hazırlanıyor

Yenilebilir enerji kapsamında HES projelerinin önümüzdeki süreçte Türkiye’nin kalkınmasında ki en önemli itici güç olacağını belirten Wolfgang Hofmann, şunları aktarıyor: “Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik Talep Projeksiyonunda, 2033 yılında yüksek senaryoya göre, 1.181 TWh, ortalama senaryoya göre 856 TWh ve düşük senaryoya göre 646 TWh elektrik talebi olması öngörülmüştür. 2012 sonu itibarı ile talebin 250TWh civarında gerçekleşeceği öngörüldüğü zaman yenilebilir enerji yatırımlarının Türkiye için ne kadar önemli olduğu aşikardır. Bu ek talep projeksiyonun yenilebilir enerji kaynaklarından yani ülke öz kaynaklarından karşılanmasının hem çevresel hem de ekonomik faydaları aşikardır. Bunun yanı sıra enerjideki dışa bağımlılığımıza azaltmaya ve hem enerji fiyatları hem de dövize bağımlı termik santrallar giderleri azalarak ülke ekonomisine ve çevreye çok önemli katkılar sağlayacaktır. Andritz Hydro olarak Türkiye boğazlarındaki akıntılardan elektrik enerjisi elde edilmesi konusunda araştırmalara başlamış buluyoruz. Bazı mevcut çalışmalara göre burada 450 MW’lık bir kapasite olduğu öngörülmüştür. Bunun yanı sıra pompaj depolamalı HES santralları yatırımları pik enerji talebinin karşılanması ile atıl kapasite yatırımları önlenmesinde önemli etken olacaktır. Bunlarla beraber Türkiye’de üretim lisansı almış ve yatırımına başlanmış olan HES projeleri toplamı 15 bin MW’ın üzerindedir. Bunun yanı sıra lisans aşamasına gelmiş HES projelerinin 15 bin MW’a ulaşması beklenmektedir. Bu kapasitenin bir an önce devreye alınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Wolfgang Hofmann, Türkiye’de ekonomik alanda yaşanan hızlı büyümeye paralel olarak enerji alanındaki yasa ve yönetmeliklerde de gerekli olan düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini ve yatırımcıların önlerinin açılması gerektiğini vurguluyor. Enerji yatırımcılarının proje onayları, ruhsat ve izinler, ÇED raporları, bağlantı görüşleri gibi kamunun sorumluğunda olan işlerin hızlandırılmış bir şekilde tamamlanması gerektiğini sık sık vurguladığını hatırlatan Hofmann, “Bunun yanı sıra Avrupa’daki yaşanmakta olan ekonomik ve Euro krizi yatırımcıların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlar hale gelmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren Finans kuruluşlarının kaynak bulma alternatiflerini arttırmaları gerekmekte olduğunu düşünüyorum” diyor.  

 

Türkiye’deki HES’ler randımanlı çalışmıyor!

Andritz Hydro Türkiye Şirket Müdürü Wolfgang Hofmann, Türkiye’de işletmede olan HES’lerin randımanlı çalışamadığını söylüyor. Türkiye’de 17 GW hidroelektrik kurulu gücün önemli bir yüzdesinin 30-50 yıllık santrallardan oluştuğunu belirten Hofmann, “Bu santral bugünkü teknolojik gelişmeleri dikkate aldığımızda randımanlı olarak çalışmadıklarını görüyoruz. Bunun yanı sıra elektrik iletim sistemi arz güvenilirliği ve kalitesine katkıları olması gerekenin çok altında gerçekleşmektedir. Dolayısı ile bu eski HES’lerin modernizasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yapılarak üretim ve verimlikleri artırılmalıdır. Bu sayede bu HES’ler, aşırı yükleme nedeniyle görülen elektrik kesintileri tamamen ortadan kalkacak ve arz güvenliği, enerji arz-talebinin dengelenmesi, kısa tepki süreleri sayesinde şebeke kararlılığı ve frekans kontrolü, enerji nakil hat yüklerinde azalma, kapasite aşımında azalma ve enerji depolama gibi asıl fonksiyonlarını yerlerine getirebileceklerdir.”

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz