Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Enerjide lojistiğin önemi

Lojistik kavramının bizim ülkemizde ilginç bir gelişim süreci vardır.

lojistik.jpg

Bu konu, askerî projelere ilişkin olarak gündeme gelmeye, daha sonra da ulaştırma sektörünün plânlama tartışmalarında kendini göstermeye başladı. Ancak, o dönemlerde henüz anlamı ve kapsamı tam olarak belirtilmemişti. “O dönemler” diye tanımladığım zamanlar, 1960’lı yıllarda ülkemizde Devlet Plânlama Teşkilâtı’nın kurulduğu ve ekonomimizin her sektöre ilişkin proje hazırlama ve değerlendirme çalışmalarının yoğun bir şekilde başlatıldığı dönemlerdi. Özellikle ulaştırma sektöründe, kara, deniz ve hava ulaşımı açısından, dengeli bir altyapı oluşturmak üzere ciddi çalışmalar yapılmıştı. Demiryollarının geliştirilmesi, denizyolu ulaşımının daha çok kullanılabilmesi için yeni limanların inşa edilmesi, bu limanlarda yükleme-boşaltma araç ve gereçlerinin artırılması, deniz ticaret filomuzun kapasitesinin yükseltilmesi, hava ulaşımı için yeni havalimanı ve alanlarının yapılması gibi konular ülke gündeminin önemli maddelerini oluşturuyorlardı.

Ulaştırmanın mekân ve zaman değeri oluşturduğu, insanların, mal ve ürünlerin, istenildiği zamanda, istenilen miktar ve sayıda, istenilen yerde bulunabilmesinin, ancak, iyi işleyen bir ulaşım sistemi ile mümkün olacağı yeni yeni anlaşılıyor, bu durumun ekonomik sistemin işleyebilmesi için kaçınılmaz olduğu konusunda yoğun tartışmalar yapılıyordu. Daha da ötesi, tartışmalar kent plânlamasına kadar uzanıyor, arazi kullanımı ve ulaşım ilişkisi dile getirilerek, kent içi ve kentler arası ulaşım ve trafik sorunları üzerinde değişik görüş ve düşünceler ileri sürülüyordu. Özetle belirtmek gerekirse, o dönemlerde, altyapı yatırımlarının bir an evvel yapılması, fakat yapılırken fizibilitelerine dikkat edilmesi önem taşıyan konular oluyordu.

Aradan geçen yıllar sonrası, ülkemiz, altyapı kapasitesi açısından belirli bir düzeye ulaşınca, olayın sadece fizikî yapılarla yeterli olmayacağı, hizmetin bir bütün olarak görülmesi gerektiği, yükleme-taşıma-boşaltma gibi ana işlevlerden oluşan hizmet zincirinin her halkasının, uygun maliyetlerde ve verimli olarak işlemesinin zorunlu olduğu görülmeye başlandı. Bu konulardaki yenilikleri, zaman ve para kazandıran çözümleri dikkate alan ve bir hizmet arzı zinciri oluşturan kuruluşlar oluşmaya başladı. Böylece, olayı bütünsel olarak tanımlayan “lojistik” kavramı gündemdeki yerini aldı.

Enerji sektörü gibi önemli bir sektörde, gerek yatırımların yapılması, gerekse de işletmelerin aksamaması için, ihtiyaç duyulan her türlü araç ve gerecin zamanında sağlanması, bu işlevin fiyat, zaman ve kalite olarak en uygun koşullarda yerine getirilmesi, lojistik kavramının iyi anlaşılmasıyla mümkündür. Bu konuda karşılıklı bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Lojistik hizmete ihtiyaç duyan ile bu hizmeti verebilecek olan kuruluşların birbirinden haberdar olması, olumlu sonuçların elde edilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Lojistik konusunun sadece fizikî yönleriyle değil, yasal sorunlarıyla da ele alınması ve çözümlerin getirilmesi, ülkemizde yatırımların daha düzenli olarak yapılmasını ve sınırlı finansal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.                  

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz