Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Enerjisa 5 bin MW hedefinde başrolü yenilenebilire verecek

Dağpazarı RES projesiyle yenilenebilir enerji alanındaki kapasitelerini 385 MW’a çıkarttıklarını belirten Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman, “5000 MW kurulu güç hedefimiz çerçevesinde inşaatı ve mühendislik çalışmaları devam eden projeler ile birlikte 2016 yılında işletmedeki üretim portföyümüzün yaklaşık yarısını yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesisler oluşturacaktır” diyor.

 
 

 

enerjisa_res.jpg

Türkiye elektrik sektörünün lider oyuncusu olma yolunda yatırımlarına kararlılıkla devam eden Enerjisa, bu hedefe ulaşmada yenilenebilir enerjiye etkin bir rol biçiyor. Son olarak imzaladığı 750 milyon Euro’luk finansman paketiyle yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki kararlılığını bir kez daha gösteren şirket, 5000 MW kurulu güç hedefindeki portföyün yarısına yakınını yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı planlıyor.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman, enerjide çeşitlendirilmiş ve dengeli bir portföy yaklaşımını esas alarak sürdürdükleri elektrik üretim yatırımları içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir yer tuttuğunu söylüyor. Bu yılın Mayıs ayında İçel’de işletmeye aldıkları 39 MW kurulu gücündeki Dağpazarı RES ile birlikte işletmedeki toplam kapasitelerini 1692 MW’a, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kapasitelerini ise 385 MW’a ulaştırdıklarını vurgulayan Hakman şunları aktarıyor:“Yenilenebilir enerji alanında Türkiye enerji sektörünün en büyük yatırımları arasında yer alan 143 MW kurulu güçte Bares rüzgar santralimizi de önümüzdeki yılın başında devreye almış olacağız. 5000 MW kurulu güç hedefimiz çerçevesinde inşaatı ve mühendislik çalışmaları devam eden projeler ile birlikte 2016 yılında Enerjisa’nın işletmedeki üretim portföyünün yaklaşık yarısını yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesisler oluşturacaktır. Türkiye ortalamasının üzerinde olan bu oranın, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine verdiğimiz önemi yansıtması bakımından anlamlı olduğunu düşünüyorum, Önümüzdeki dönemde de Enerjisa Türkiye elektrik sektörünün önde gelen oyuncusu olarak artan elektrik enerjisi talebi ve büyüme stratejilerimiz çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımları üretim portföyümüzün ağırlıklı bileşenlerinden birisi olacak.”

Hakman, ayrıca iş geliştirme süreçlerinde yeni projelerin geliştirilmesinin yanı sıra potansiyel bakımından öne çıkan, rekabetçi, portföylerine değer katabilecek sahalara ve projelere yönelik lisans satın almalarını da bir seçenek olarak değerlendireceklerini vurguluyor.

 

Gün öncesi piyasası  rekabet için önemli bir adım

Selahattin Hakman, 2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bu yana elektrik sektöründe rekabete dayalı bir piyasanın oluşumu sürecinde çok önemli aşama kaydedildiğini belirtiyor. Liberalizasyonu hedefleyen bu genel çerçeve içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları özelinde sağlanan teşviklerin son yıllarda özellikle hidrolik ve rüzgar enerjisi potansiyeline yönelik yatırımların gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade eden Hakman sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye elektrik piyasasının liberalizasyonuna yönelik adımların sürdürülmesi ve piyasanın rekabetçiliğinin geliştirilmesi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar için en önemli itici unsur olmaya devam edecektir.  Rekabetçi piyasa şartlarının işlerlik kazanması bakımından Gün Öncesi Piyasası’nın başlaması önemli bir gelişme oldu. Önümüzdeki dönemde faaliyete geçmesi planlanan Gün İçi Piyasası ile birlikte elektrik sektöründe rekabetçiliğin gelişimi sürecinde önemli bir adım daha atmış olacak. Gün İçi Piyasası’nın planlamanın daha etkin şekilde yapılmasına da olanak tanıyarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin gelişimine olumlu katıkları olacaktır. Bunların daha da ötesinde, gelişmiş elektrik piyasalarındaki örneklerine benzer şekilde, Türkiye elektrik sektörünün karakteristiklerini dikkate alan, ileriye yönelik fiyat sinyalleri oluşturmak bakımından yeterli derinliğe ve hacme sahip olacak bir borsanın oluşturulması elektrik piyasasında büyümenin sürdürülebilirliği ve rekabetçiliğin güçlendirilmesi bakımından en önemli adımlardan birisi olacaktır. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. adı ile yeni bir tüzel kişiliğin oluşturulmasına yönelik hazırlıkların oldukça öneli.”

 

Lisans ticareti sorun olmayı sürdürüyor

Hakman, özellikle rüzgar enerjisi alanında projelerin üretime dönüşme oranlarının beklentilerin oldukça altında gerçekleştiğini belirtiyor. Lisans ticareti sorununun yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin daha yüksek oranlarda ekonomiye kazandırılmasının önünde önemli bir engel oluşturduğunu vurgulayan Hakman, “Yine rüzgar enerjisi alanında geçtiğimiz yıl gerçekleşen bağlantı yarışmalarının bir bölümünde projelerin gerçekleştirilmesini imkansız kılacak düzeyde yüksek fiyatların ortaya çıkmış olması da bu alanda bazı yeni düzenlemelerin yapılması gerekliliğine işaret etmektedir. Yenilenebilir enerjiye yönelik teşvik mekanizmaları içerisinde yer alan yerli katkı konusunda uygulanabilirliğin sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, yenilenebilir enerjiye yönelik yerli sanayinin gelişmesine ve teknolojilerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır” diye konuşuyor.

 

İletim sistemleri güçlendirilmeli 

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi ile 2023 yılında elektrik enerjisi üretiminin %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının hedeflendiğini hatırlatan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman şunları aktarıyor: “2023 yılında elektrik talebinin mevcut düzeyinin iki katından daha yüksek bir seviyeye ulaşacağını dikkate aldığımızda, %30 hedefi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim miktarının mevcut düzeyinin yaklaşık iki buçuk katına ulaştırılması gerekliliğine işaret etmektedir. Üretimde 2023 yılına kadar bu ölçekte bir artışın gerçekleştirilebilmesi için rekabetçi piyasanın daha fazla geliştirilmesi gerektiğini, bu hedefe özel sektörün yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha fazla yoğunluk kazanması ve gerçek yatırımcılar tarafından doğru proje seçimleri ile ulaşılabileceğini düşünüyorum. İletim sisteminin güçlendirilmesi ve genişletilmesi üzerinde daha fazla yoğunlaşılmasını da Türkiye’nin yenilenebilir enerjide büyüme hedefinin gerçekleşmesi için oldukça önemlidir.”

Yenilenebilir ve yerli kaynakların hızlı bir şekilde ülkemizin üretim portföyüne kazandırılabilmesi için, rekabetçi piyasanın gereklerine uygun olarak, elektrik değer zincirinin iletim dışındaki halkalarındaki kamu payının ve etkisinin azaltılması ve kamunun düzenleyici kurum eliyle piyasaların düzenleyicisi rolüne odaklanması, kamu kuruluşlarının pazar paylarını veya piyasaların ticari işleyişlerine olan etkisi artıracak düzenlemelerden kaçınılması önem taşımaktadır.

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz