Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Toyota enerji teminindeki riskleri kojenerasyon tesisiyle bertaraf edecek

Sürdürülebilirliği kurumsal stratejisi haline getiren şirketler arasında yer alan Toyota Türkiye, kojenerasyon tesisi kurmaya hazırlanıyor.

orhan_ozer_toyota.jpg

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. CEO’su ve Genel Müdürü Orhan Özer, enerji tüketimini %5 oranında azaltmaya yönelik çalışmalar yürütürken, kurmaya hazırlandıkları kojenerasyon tesisiyle de enerji temininden kaynaklanabilecek potansiyel üretim risklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söylüyor.

 

Toyota’nın Türkiye otomotiv sektörü içindeki konumu hakkında bilgi vererek, üretim, ihracat, ciro acısından ulaştığı düzeyden söz eder misiniz?

1990 yılında kurulan Toyota Türkiye, 1994 yılında ilk Corolla Sedan ile üretim faaliyetine başladı. 2001 yılına kadar yerel ortakla sadece iç piyasa için üretim yapan Toyota Türkiye, yeniden yapılanmanın ardından 2002 yılında başlattığı ihracatın da etkisiyle ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. 2004 yılında Türkiye’de üretilen ilk MPV araç olarak Verso, Toyota Türkiye hatlarında yeni bir model olarak üretilmeye başlandı. Bu gelişmelerin sonucu olarak Türkiye’nin ihracat lideri oldu. Halen Verso ve Auris modellerini üretmekte olan Toyota Türkiye, kurulduğu günden bu yana 1.2 milyar Euro’luk yatırım tutarı ile Türkiye’nin en büyük üretim tesislerinden biri konumundadır.

Resmi kapasitemiz 150 bin olmakla birlikte 2006 yılında 177 bin araç üretimi gerçekleştirdik. 2011 yılında 2.718 milyon TL ciromuz ile İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde 15.sıraya yerleştik.

2012 yılını üretim ve ihracat adetleri olarak oldukça düşük seviyede kapatacağız. Aslında bu yıl 2013 yılına odaklanıyoruz. 2012 yılını, “temelleri güçlendirme” dediğimiz, kalite, iş güvenliği, verimlilik gibi alanlarda performansımızı geliştirecek aktivitelerle ve 2013’teki projemize hazırlanarak geçireceğiz. Hedefimiz gelecek yıl üreteceğimiz yeni C segment Sedan modelimizle yeni pazarlara açılmak. Yeni üreteceğimiz Sedan modelinin de katkısı ile 2013’ten başlayarak orta vadede önemli ölçüde üretim artışı sağlayacağız.  2013 sonrasında, daha fazla model üretebilen, üretimini artırmış, daha geniş pazarlara ihracat yapabilen bir şirket olacağız

 

Hedef %5 enerji tasarrufu

Toyota olarak enerji alanında nasıl bir stratejisi izliyorsunuz? Firmanızın yıllık veya aylık enerji tüketim miktarı nedir?

Toyota Türkiye olarak amacımız, Toyota’nın global sürdürülebilirlik politikaları paralelinde belirlenen enerji hedeflerine ulaşmaktır. Bu kapsamda yıllık bazda enerji tüketimini %5 azaltmak amacıyla iyileştirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Nihai hedefimiz bağlı bulunduğumuz Toyota Avrupa organizasyonu içinde lider konuma gelmektir. Her ne kadar doğal gaz kullanımı ile elde edilen enerji maliyeti direkt elektrik maliyetinden düşük olsa da; doğalgaz co-generation tesislerinin salt elektrik verimi % 40-45 seviyelerinde olup, yan ürün olan buharın da üretimde kullanılabilirliğinin sağlanması, işletme ve ülke ekonomisi için bir gereklilik.

 

Toyota üretim ve operasyonlarında enerji verimliliği ve tasarruf konusunda nasıl bir strateji izliyor?

Toyota üretim tesislerinde, temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik olarak PV panel, sun pipe, solar water heating, solar wall uygulamaları denenmektedir. Önümüzdeki dönemde temiz enerji kaynaklarının yatırım maliyetlerinin düşmesi ile bu yöndeki çalışmalara hız vermek ve bu kaynaklardan elde ettiğimiz enerjinin tüketimimizdeki payını artırmak amacındayız. Bunun yanı sıra, enerji verimliliği ve tasarrufu artırmaya yönelik olarak, çalışanlara yönelik eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarıyla ile enerjiyi daha verimli kullanan ekipmanların yaygınlaştırılmasını da sürdüreceğiz.

 

Enerjide ani değişikliklere online takip

Kendi enerjinizi üretmek yönünde yürüttüğünüz projeler var mi? Enerji maliyetlerinizi düşürmek için otomasyon sistemlerinden yararlanıyor musunuz?

Fabrikamızda kojenerasyon tesisinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları devam etmekte olup, ana gayemiz gelecekte yaşanabilecek enerji temini ile ilgili potansiyel üretim risklerini ortadan kaldırmakta. Üretim proseslerinde enerji kullanımındaki ani değişimleri tespit ve analiz etmek amacıyla ekipman bazlı online izleme sistemimiz mevcuttur. Bunun yanı sıra ekipman verimli kullanım aralığında çalıştırma ile üretim dişi sabit tüketimin minimize edilmesi için otomasyon uygulanmakta.

 

Artan enerji maliyetleri ve verimli enerji kullanımı karsısında enerji sektöründen ve kamudan beklentileriniz neler?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2011 yılının Ekim ayında hazırlanan ve kademeli olarak uygulamaya alınan yeni enerji yönetmeliği, sanayi işletmelerine enerji yönetiminin standartlaştırılması ve enerjinin verimli kullanımı için yükümlülükler getirmektedir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, destekleyici ve uygulamayı kolaylaştırıcı düzenlemelerin arttırılması, hedeflenen sonuca daha hızlı ulaşılmasını sağlayacak.

Son yıllarda artarak devam eden sanayi yatırımları ve buna bağlı olarak elektrik enerjisine olan talebin artması elektrik iletiminde sıkıntılar yaratmakta. Özellikle yüksek otomasyonlu üretim tesislerinde enerji iletiminde yaşanan dalgalanma ve kesintiler üretimi olumsuz etkilemekte. Yeni elektrik kaynakları ve iletim hatlarının devreye alınması ve mevcutlarının yenilenmesi yönünde gayretli çalışmaların olduğunu biliyoruz.

Son yıllarda artarak devam eden sanayi yatırımları ve buna bağlı olarak elektrik enerjisine olan talebin artması elektrik iletiminde sıkıntılar yaratmakta. Özellikle yüksek otomasyonlu üretim tesislerinde enerji iletiminde yaşanan dalgalanma ve kesintiler üretimi olumsuz etkilemekte. Yeni elektrik kaynakları ve iletim hatlarının devreye alınması ve mevcutlarının yenilenmesi yönünde gayretli çalışmaların olduğunu biliyoruz.

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz