Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Atık aküler enerji olarak geri döndü

Türkiye’de son 7 yılda 297 bin 715 ton akü toplandı. Geri dönüşüm sayesinde 178 bin 629 ton kurşun elde edildi.

enerji_kongresi.png

Böylece 12 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık enerji ihtiyacı olan 41 bin MWH’lik tasarruf sağlandı.

Çevre duyarlılığının her geçen gün artarak devam etmesi enerji tasarrufuna gözle görülür katkılar sağlamaya başladı.

 

Çevresel amaçlarla toplanıp geri dönüştürülen akümülatörler (akü) sayesinde 12 bin nüfuslu bir ilçenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer elektrik tasarrufu sağlandı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geride kalan son 7 yılda 297 bin 715 ton atık akü topladı. Ömrünü tamamlamış bu akülerin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasıyla 178 bin 629 ton kurşun elde edildi.

 

Gerçekleştirilen bu devasa dönüşüm sayesinde 41 bin MWH enerji tasarrufu sağlandı.

 

59 bin tona çıktı

 

Bu rakam, örneğin Antalya’nın Side ilçesi gibi yaklaşık 12 bin nüfuslu (kış dönemi) bir ilçenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor.

 

Türkiye’de her yıl yaklaşık 80 bin ton civarında akümülatör piyasaya giriyor. Bu akülerin kullanım sonucu ömrünü tamamlamasının ardından yaklaşık yüzde 70’i toplanıp ekonomiye kazandırılıyor. İlk geri dönüşüm kaydının tutulduğu 2005 yılında atık akümülatörmiktarı yaklaşık 10 bin tonken, bu rakam 2010 yılında 55 bin tona, 2011 yılında ise 59 bin tona ulaştı.

 

2005 yılında başlandı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2005 yılından itibaren yürürlükte olan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği uygulamaları çerçevesinde atık akümülatörlerin kaynakta ayrı toplanmasını ve geri kazanımını sağlıyor.

 

Akümülatör üreticisi sorumluluğunda toplanan atık akümülatörler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan atık akü geri kazanım tesislerinde ekonomiye kazandırılıyor.

 

149 bin lira kâr elde edildi

 

Atık akümülatörlerin ekonomiye kazandırılması sayesinde 2005 yılından bu tarafa 297 bin ton atık aküden toplam 178 bin 629 ton kurşun elde edildi. Kurşunun cevherden üretilmesi sırasında harcanan enerjiye nazaran atık akümülatörden kurşun elde edilmesi sırasında daha az enerji harcanması ekonomiye olan katkıyı daha da artırdı.

 

Toplanan atık akümülatörün geri kazanım tesislerine maliyeti 565 bin 658 TL olurken, geri kazanım sonucu elde edilen kurşunun satışından yaklaşık 714 bin 516 TL gelir sağlandı. Böylece 148 bin 858 TL kâr elde edildi.     


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz