Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Borusan EnBW ‘güvenilir ortak’ stratejisiyle büyüyor

Devreye aldığı yeni yatırımlarla üretim portföyünü 110 MW’a çıkaran Borusan EnBW Enerji, elektrik ticareti faaliyetlerini bünyesinde bulunan Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. aracılığıyla yürütüyor. Enerji üretiminde güçlenen yapılarına paralel olarak elektrik ticaretinde de dikkatli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirten Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, öncelikli hedeflerini müşterileri için ‘güvenilir bir stratejik ortak olmak’ şeklinde açıklıyor.

mehmet_acarla.2_.png

Enerji sektöründe portföyünü yenilenebilir enerji kaynakları ile güçlendiren Borusan EnBW Enerji, üretimdeki gücünü de arkasına alarak elektrik toptan satış piyasasında aktif bir rol üstleniyor. Elektrik enerjisi toptan satış ve ticareti faaliyetlerini 2007 yılında kurulan Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yürüten şirket, yeni yatırımlarla üretim portföyünü genişletirken, elektrik ticareti pazarında da büyümesini sürdürüyor.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, enerji sektöründeki büyüme trendiyle doğru orantılı olarak hızlı bir büyüme süreci içinde olduklarını söylüyor. Stratejik olarak hedeflerini 2020 yılına kadar ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji alanında olmak üzere 2 bin MW’lık kurulu güce ulaşmak şeklinde açıklayan Acarla, “Üretim gücümüzün artması ve gelişmekte olan ticaret yapımız ile elektrik ticareti pazarında payını da hızla arttırarak sektördeki etkin oyunculardan biri haline gelmek istiyoruz” diyor.  

 

2012 yılının ilk 8 ayında elektrik satışı ve ticaretinde nasıl bir düzeye ulaştınız? Yılsonuna yönelik beklentileriniz neler?

 

60 MW kurulu güce sahip Bandırma Rüzgar Enerjisi Santrali ve Eylül 2012’de ikinci fazı devreye alınan 50 MW kurulu gücündeki Yedigöl Aksu Hidroelektrik Santrali ile şu anda toplam üretim portföyümüzü 110 MW’a ulaştırdık.

2012 yılı içerisinde Yedigöl Hidroelektrik Santrali'ndeki üretimimizi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) çerçevesinde değerlendirdik. Bandırma RES’te üretilen elektrik ise Gün Öncesi Piyasası’nda satılıyor.

2012 yılı elektrik satış ve ticaretinde beklentilerimiz yönünde bir performans gösteriyoruz. Borusan Grup şirketleri yelpazesinde beklentilerimizi karşılayan tüketicileri portföyümüze kattık. Bu tüketiciler ile sıkı bir dialog ve bilgi alışverişi içerisindeyiz. Yılsonuna kadar üretimlerimizi optimum seviyede değerlendirmeyi ve yeni yıl için satış kanallarını değerlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.

 

Borusan EnBW Enerji’nin elektrik satış ve ticareti pazarında orta ve uzun vadeli hedefleri neler?

 

Elektrik ticareti piyasasında artan rekabet, hareket alanının dar olmasının bir sonucu olarak, piyasanın değişken, güvenirlilikten uzaklaşan ve kısıtlı bir yapıya yönelmesine neden oldu. Hidiv Elektrik olarak hedefimiz gerek müşterimizle gerekse müşterimiz olma potansiyeli olan tüketicilerle tedarikçi olmanın ötesinde stratejik bir ortaklık oluşturmak, değişen ihtiyaçları ve beklentileri önceden görmek, anlamak ve karşılamaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek amacıyla farklı müşteri ihtiyaçlarını tespit edebilmek için sistematik araştırmalar yürütüyor ve yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Müşterilerimiz için güvenirlilik ve yenilikçilik ile özdeşleşmiş bir şirket olma gayemizde spekülatif amaçlardan uzak ve müşteri odaklı bir yapıya sahip olmak, tüm satış kanallarını ve yeni ticaret olanaklarını etkin bir şekilde kullanmak, doğru ve gerçekçi analizler yapmak da başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.

 

Geçtiğimiz yıl start alan Elektrik Piyasası Vadeli İşlemler Sözleşmesi elektrik piyasasını nasıl etkiledi? Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) yönetmeliklerinde yapılan “kaldıraçlı işlemlere” ilişkin düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Türkiye elektrik sektöründe yaşanan piyasalaşma gelişmelerine paralel olarak ortaya çıkan fiyat riskini yönetmek amacı ile VOB devreye girdi. Bu sayede gelecekte oluşacak elektrik fiyatlarının bugünden alınıp/satılabilmesi, elektrik fiyatlarının risk yönetimi, beklentilerin elektrik fiyatlarına yansıması ve tüm yatırımcıların erişimine açık finansal bilgi niteliğine gelmesi hedeflenmekte. Elektrik Piyasası Vadeli İşlemler Sözleşmesi piyasa açısından sevindirici bir gelişmedir. Bununla birlikte, Avrupa piyasalarında başarısı kanıtlanmış bir sistemin oluşturulması gerekmektedir. Bu sistem ise fiziki teslimatlı vadeli işlemler borsasıdır.

Kamuoyunda “forex” olarak bilinen, dövize, mala ve kıymetli madenlere dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri 31.08.2011 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve yetki alanına dahil edildi. Daha önce bu işlemler için yatırımcıların korunmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı için önemli mağduriyetler ve şikayetler söz konusu olmaktaydı.

Temmuz 2012’de tarihinde yayımlanan 28404 numaralı yönetmelik ile de “Kaldıraçlı alım satım işlemleri” tanımı “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği”ne de eklendi ve bu işlemlere ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu onayına bağlandı. Bu değişiklikler ile sermaye piyasalarımızda işlem yapan kurumların regülasyonu amaçlanmaktadır. Yatırımcıların yatırım yaptıkları ürünler ve riskleri ile ilgili doğru şekilde bilgilendirilmesi, çıkarlarının korunması da bu kapsam dahilinde olacaktır. Sermaye piyasalarının gelişimi, yatırımcılara verdiği güven ile doğru orantılıdır. Güven, gelişmenin temelidir. İşlem hacimlerinin ve likiditenin artması ile birlikte yeni ürünler ortaya çıkacak ve risk yönetimi konularında yatırımcılara önemli alternatifler sunacaktır. Risklerin yönetilebildiği piyasalar ise her zaman diğerlerine kıyasla daha çok tercih edilecektir.

 

 

Türkiye’de enerji borsasına yönelik talep giderek artıyor. Böyle bir oluşama ihtiyaç var mı? Elektrik borsası oluşturulduğunda, PMUM’da işlem gören hacimde nasıl bir büyüme öngörüyorsunuz? Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz neler?

 

Elektrik Piyasası Kanunu Taslağı ile EPİAŞ’ın faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle Türkiye İMKB ve VOB’dan sonra üçüncü bir borsaya daha sahip olacak. Liberal piyasalarda büyük yatırımcılar için önemli olan anlık kazanç değil, sürdürülebilir kazançtır. Bu yüzden Borusan EnBW Enerji olarak uzun vadeli planlar yapabileceğimiz ortamların oluşmasını beklemekteyiz. Mevcut piyasa yeterince şeffaflık sağlamamaktadır. Enerji borsasının, piyasaların liberalleşmesi için önemli bir adım olan şeffaflığın sağlanması yönünde büyük bir katkı yaratacağına inanıyoruz.

Bugün aktif olarak yer aldığımız Gün Öncesi Piyasası veya Dengeleme Güç Piyasası'nda (PMUM) elektriğin %30’luk kısmı işlem görmektedir. Aralık 2009 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında PMUM’da toplam nakit akışının 10 milyar TL civarında olduğunu düşünürsek, ülkemizde işleyen bir elektrik borsası oluşturulduğunda bu hacmin en azından birkaç kat daha artacağını öngörebiliriz. Ayrıca ENTSO-E sisteminin de devreye girmesi ile birlikte elektrik ticareti imkanı çok daha artacaktır.

Piyasa fiyatlarının tüm oyuncular tarafından maliyet bazlı olarak arz/talep dengesine göre belirlendiği, çapraz sübvansiyonun olmadığı, böylelikle yatırımcıların serbest piyasada yapacakları yatırımları değerlendirebilmesine olanak tanıyan bir sistemin oluşturulması tüm tarafların menfaatine olacaktır. Bu ortamın oluşması ise dağıtım ve üretim sektöründe özelleştirilmelerin tamamlanmasına bağlıdır. Bu sorunların giderilmesi ile oluşacak sağlıklı fiyatlar ve fiziksel teslimi olan türev araçlar tüm katılımcıların daha sağlıklı risk yönetimi yapabilmesine, elektrik ticaretinde farklı ürünlerin oluşmasına ve piyasanın likiditesinin artmasına olanak sağlayacaktır.”

 

 

 

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz