Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Halıcılar ihracatta gümrük duvarlarını enerji teşvikleriyle yıkmak istiyor

Türkiye’nin en eski ve temel sektörlerinden biri olan halının enerji ile ilgili sorunlarının temelinde maliyet-fiyat sarmalının bulunduğunu söyleyen İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Yılmaz, yük¬sek enerji ve işçilik gibi üretim maliyetleri nedeniyle dış pa¬zarlarda rekabette sorunlar yaşandığını belirtiyor. Yılmaz, “Belli başlı üretici ülkelerde sek¬törün devlet tarafından korunarak gümrük duvarlarının yükseltilmesi dünya halı ticaretinde haksız rekabete neden oluyor. Bu bakımdan enerji maliyetlerinin rakip ülkeler düzeyine çekilmesi sorunların çözülmesi için önemli” diyor.

hali.jpg

Son yıllarda ev dekorasyonundaki gelişmeler ve halının bir moda ürünü haline gelmesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halı ticaretinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Üretim, yan sanayi ve diğer halıcılık faaliyetleri ile birlikte toplam 700 firmanın faaliyet gösterdiği Türk halı sektörünün ihracatı ise 2011 yılında genel ihracatın artış hızının üzerinde bir artışla, %26,8 artarak 1,6 milyar dolar oldu. Dünya makine halısı pazarında % 11,4’lük payıyla Çin ve Belçika’nın ardından 3. büyük tedarikçi konumunda olan, bununla birlikte 1 milyar dolara yakın el dokuma halı dış satış rakamına ulaşan sektörde enerjinin üretim maliyetleri açısından önemli bir yeri bulunuyor.  Halihazırda halı sektöründe üretim giderleri içinde enerji maliyetinin payının ürün tipine göre %5-10 arasında değiştiğini aktaran İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Yılmaz şu bilgileri veriyor: “Halı firmalarına yönelik yapılan bir envanter çalışmasında araştırmaya katılan işletmelerin önemli maliyet unsurlarından biri olan enerji tüketimleri ele alındığında elektrik tüketiminin, doğalgaz ve fuel oil tüketimine göre daha fazla olduğu görülüyor. Tezgah başına aylık 978 TL fuel oil, bin 868 TL doğalgaz ve 3 bin 534 TL elektrik kullanılıyor.”

 

Yüksek maliyetler karlılığı azaltıyor

 

İbrahim Yılmaz, sektörde enerji maliyetlerinin karlılık üzerinde önemli bir baskı unsuru olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işletmeler için enerji verimliliğini artırmanın önemli bir ihtiyaç olarak görüldüğüne de değiniyor. Yılmaz, bu kapsamda halı işletmelerinin enerji verimliliğini artırmak için tasarruf tedbirlerinin uygulanması, düşük enerji tüketen makine arayışı, kojenerasyon planlaması, eski makinelere inverter takılması, sensör kullanımı ve personel eğitimi gibi tedbirlere başvurduğunu iletiyor.

 

Orta ve uzun vadede enerjini halı sektörünün maliyet kalemleri içinde önemli bir yer tutmaya devam edeceğini öngören Yılmaz, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Sektörün uluslararası pazarlarda rekabetinde üretim maliyet unsurlarının azaltılması, dolayısıyla da daha az maliyetli enerji kullanımı büyük önem taşıyor. Halı sektörü gerek enerji tasarrufu gerekse daha az enerji sarfeden teknolojilere yönelik yatırımlar açısından üzerine düşeni yapıyor. Bununla beraber, gerek enerji sektörünün ve gerekse kamunun atacağı adımlar bulunuyor. Enerji sektöründe de kaynakların verimli kullanımı açısından gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşırken kamu tarafından da kayıp-kaçağın önlenmesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dair çalışmalar yapılması bekleniyor.”

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz