Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Kurumsal Karbon Yönetimi için “Önle, Azalt, Denkleştir”

Küresel iklim değişikliğinin insanlığın önündeki en büyük tehditlerden biri olduğu artık yadsınamaz bir gerçek.  Öyle ki Uluslararası Enerji Ajansı’nın yaptığı araştırmalar sonucunda 2017 yılına kadar devletler ve kurumlar düzeyinde ortak bir mücadele planı hayata geçirilmezse, 2 derece ısınma sınırı da aşılmış olacak ve dünya üzerinde iklim değişikliğinin yol açacağı felaketler bireysel düzeyde hayatlarımızı değiştirirken, kurumların da faaliyetlerini gözle görülür bir biçimde etkileyecek.

my_climate.jpg

Selin Peker

Satış Sorumlusu

myclimate Türkiye - İklim Koruma Ortaklığı

 

 İşte bilim dünyası iklim değişikliği ile ilgili bu uyarıları yaparken, kurumlarda “çevresel sürdürülebilirlik” çalışmalarını artık bir kurumsal iletişim çalışmasından ileriye taşımalı ve bu noktada karbon yönetim stratejilerini kurumun büyüme planlarıyla entegre etmelidirler. Bu noktada kurumsal karbon yönetiminin nasıl şekillenmesi gerektiği ile ilgili farklı yorumlar getirilirken, myclimate Türkiye bu çalışmanın başarıya ulaşması için üç aşamalı bir kurumsal karbon yönetim yaklaşımı önermektedir.

 

Üç adımda kurumsal karbon yönetimi

 

“Önle, Azalt, Denkleştir” mottosuyla yola çıkan myclimate Türkiye, gerçek bir çevresel sürdürülebilirlik için İklim Eğitimleri, Karbon Yönetim Hizmetleri ve en son adımda Karbon Denkleştirme’nin gerçekleştirildiği bir çalışma modelini benimsemektedir.

 

İklim eğitimleri

 

Kurumlar karbon çalışmalarını daha sağlıklı olarak yönetebilmeleri için ise iklim değişikliği ile ilgili bilinçlenerek başlamalıdırlar. Günün sonunda farkında olunmayan bir tehdit ile kurumsal düzeyde mücadele edilmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bu neden myclimate Türkiye yapılacak kurumsal karbon yönetimi çalışmalarının başında iklim eğitimlerini görmektedir. İklim eğitimleri kurumların tüm çalışanlarına veya oluşturulacak özel bir iklim ekibine de verilebilmektedir. Tamamen kuruma özel olarak hazırlanan eğitimler ile yapılan çalışmalar sadece çevre yöneticilerinin görev alanından çıkarılıp, iklim değişikliği ile mücadele kurumsal kültür haline dönüştürülmektedir.  Böylelikle kurumun tüm çalışanları azaltım tedbirlerine bireysel düzeyde destek verebilir hale gelmektedir.

 

Karbon yönetim hizmetleri

 

İklim Eğitimleri ile iklim değişikliği ile mücadele de sağlam bir tabana oturtulan çalışmanın ikinci ayağında kurumsal düzeyde yapılan karbon ayak izi hesaplamaları gelmektedir. Rakamsal olarak hesaplamadığımız bir etkiyi günün sonunda ne kadar azalttığımızı bilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle myclimate Türkiye, bir kurumun sera etkisini azaltmak için öncelikle Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplaması yapmaktadır. Hesaplanan karbon ayak izi ile kurumlar faaliyetlerinin ton karbondioksit ölçeğinde ne kadar karbon emisyonuna yol açtığını rakamsal olarak tespit edebilmektedir.

Karbon ayak izi hesaplamaları, kurumun stratejileri ile paralel olarak, öncelikle seçili etkinlikler veya faaliyetler (uçak seyahatleri, ulaşım vs.) için de yapılabilmektedir. Bununla birlikte ürün bazlı olarak da Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA: Life Cycle Assesment ) ile kurumun seçili ürün veya ürünlerinin çevreye olan etkileri beşikten mezara şeklinde ifade edilen hammaddenin hazırlanmasından atık halinin bertarafı veya geri kazanılmasına kadar hesaplanabilmektedir. Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile kurumun yeni çevreci tasarımlarına temel oluşturabilecek veri sağlanabilir, aynı zamanda var olan bir ürün için gerçekleştirilecek bir LCA çalışması ile optimizasyon potansiyelleri belirlenmektedir. “Önle, Azalt , Denkleştir” mottosunun ikinci ayağı olarak gerçekleştirilen karbon ayak izi hesaplamasının ardından azaltım çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bunun için de myclimate Türkiye’nin enerji verimliği ortaklarının yaptığı çalışmalar ile kurumların iklim değişikliğine olan etkisini en aza indirmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

Karbon denkleştirme

 

Kurumsal karbon yönetiminin üçüncü ve son ayağı olarak myclimate Türkiye, kurumların faaliyetleri dahilinde tüm azaltım önlemlerini tamamlamalarının ardından ,karbon nötr hale gelmeleri için gerekli desteği vermektedir. Peki karbon nötr kurum olmak ne demektir ve nasıl olunur?

Karbon nötr olmak karbon denkleştirme diye adlandırdığımız, Kyoto Protokolü’nün altında geliştirilmiş “Temiz Kalkınma Mekanizması’nın, gönüllü piyasadaki uygulaması olarak açıklanabilir. Buna göre bireyler veya kurumlar fosil yakıtlar üzerine kurulu hayatları sonucu ortaya çıkan karbon emisyonlarını, karbon emisyon azaltım projesi dediğimiz projelerinin kredilerinden satın alarak nötrleyebilmektedirler.

 

Buradaki amaç normal şartlarda bir yatırımcı için çekici görünmeyen bir yenilenebilir enerji yatırımının gerçekleşmesi için bir teşvik mekanizması yaratmaktır. Bu şekilde de dünyanın yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırılmıştır. myclimate’ın dünyada da çoğunluğu Gold Standard tarafından sertifikalandırılmış 50 tane karbon emiyon azaltım projesi vardır. Bu projeler Türkiye’deki gibi rüzgar santralleri projeleri olabilirken, myclimate’ın Çin’deki güneş ocakları gibi daha sosyal içerikli projeleri de vardır. myclimate bu projeler için aldığı kredi ödemelerinin de minimum yüzde 80’nini tekrardan bu projelere yatırmaktadır. Bu şekilde de myclimate’ın projeleri her geçen gün artmaya devam etmektedir.

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz