Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yenilenebilir enerjiyi yakın markaja aldı

Eylül 2005’ten bu yana Kıbrıs’ta eğitim veren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, yenilenebilir enerji üretimi için hazırlık yapan eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bu yıl hem rüzgar hem de güneşe yönelik bir ölçüm istasyonu kurmaya planlayan kampus, önümüzdeki süreçlerde yenilenebilir kaynaklardan istifade eden bir enerji portföyü oluşturulmayı hedefliyor.

odtu1.png

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile kurulan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, New York Üniversitesi ve California Üniversitesi gibi dünyanın birçok yerinde rastlanan çok yerleşkeli üniversitelerin Türkiye’deki ilk örneğini oluşturuyor. Bin 590 öğrencinin eğitim gördüğü kampus, 14 lisans programı ve 2 yüksek lisans programında eğitim-öğretim veriliyor. 130 bin metrekare kapalı ve 200 bin metrekareye yakın peyzaj alanına sahip olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, enerji ihtiyacını şebekeden çekilen elektrik ve ısıtma amaçlı kazanlarda yakılan dizel yakıtla karşılıyor. KKTC genelinde doğalgaz olmaması ve fuel oil tipi yakıtların kullanım hakkının sadece devlet tekelinde olması nedeniyle kazanla ısıtma konusunda LPG veya motorin kullanılabiliyor. KKTC yasaları uyarınca LPG tankları yere gömme yapılıyor.

 

Yıllık kişi başı elektrik tüketimi 4 bin kws

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs yetkilileri, kampus sınırları içerisinde birçok LPG tankının bulunması sakınca yaratacağından ısıtmada mazotlu sistemlerin tercih edildiğini söylüyor. Kampusun ısınma amaçlı aylık tüketiminin aylara göre değiştiğini belirten yetkililer, kişi başı yıllık mazot tüketiminin ise ortalama 230 litre olduğunu aktarıyor. Yetkililer, bu rakamın kapalı alanlardaki metrekare başına  ortalama 2,7 litreye denk geldiğini açıklıyor. Elektrik kullanımı ile ilgili verilere bakıldığında, yıllık ortalama hava sıcaklığının 19.0 °C olduğu Kuzey Kıbrıs’ta en az 5 aylık bir dönem boyunca bina soğutma sistemlerinin çalıştığını ve elektrik yükünün artığını vurgulayan yetkililer, kampus genelinde yıllık kişi başına ortalama 4 bin kilovatsaat elektrik tüketildiğini, bu rakamın ise kapalı alan olarak metrekare başına ortalama 45 kilovatsaate eşit olduğunu söylüyor.

 

Tasarruf ve yenilenebilir enerjiye yoğunlaşıyor

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesinde öğretim üyeleri, idari kadro ve öğrenci işbirliği ile 2011 yılı sonunda başlatılan Yeşil Kampus İnisiyatifi’nin en önemli gündemlerinden bir tanesinin enerji olduğunu dile getiren yetkililer şunları aktarıyor: “Kampusumuzda araç, ekipman ve binalar bazında tasarruf artırıcı kısa, orta ve uzun vadeli projeler planlama aşamasındadır. Tasarrufla ilgili ölçülebilir sonuçların 2014 yılında itibaren alınması hedeflenmektedir. Orta ve uzun vadeli projelerimiz arasında yenilenebilir enerjinin yaygın olarak kullanılması da bulunmaktadır. Bu projelerin, kampus merkezli olarak yürüyen bazı araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteği ile sağlam ayaklar üstüne oturtulması önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Örneğin kampusumuzun desteklediği Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında, 2010 yılı başından itibaren fotovoltaik enerji üretimine yönelik genel güneş ışıması ölçümleri ve 2011 yılı ortasından itibaren rüzgar hızı da dahil olmak üzere yer seviyesinde meteorolojik veriler toplanmaktadır.”

Yetkilerin verdiği bilgiye göre Yeşil Kampus İnisiyatifi özkaynaklarının da desteği ile hayata geçecek bir başka proje BAP. Bu yıl hayata geçirilmesi planlan projeyle, 60 m yüksekliğinde bir rüzgar ölçüm sisteminin kampuse kazandırılması hedefleniyor. Bunun yanında yine BAP desteği ile güneş ışımasının difüz ve direkt öğelerini ayrıştıracak ve kampuste SOLİTEM firması desteği ile kurulan Concentrating Solar Power (CSP) istasyonunda yürütülen araştırmalara destek olacak bir ölçüm istasyonunun da bu yıl faaliyete geçirilesi bekleniyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs yetkilileri, “Tüm bu projelerin sonunda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili araştırmaların sadece kampusumuzda değil, bölgesel olarak da üç koldan (rüzgar, fotovoltaik güneş, CSP güneş) ivme kazanması ve yan çıktı olarak da kampusumuzda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıklı ve bütünleşik olarak istifade eden bir enerji portföyünün oluşturulması hedeflenmektedir” diyor.

 

Enerjide işbirliği kazanç yaratır

 

Enerji sektörünün üretim, dağıtım, kullanımı da içine alan farklı ayakların birbiriyle etkileşim içinde olduğu bir sektör olduğuna dikkat çeken ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yetkilileri, bu nedenle enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji konusunda enerji sektörünün ve ilgili devlet kurumlarının işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Yetkililer şunları aktarıyor: “Örneğin kampusumuza potansiyel yenilenebilir enerji bazlı üretim alanı olarak bakacak olursak, güneş ve/veya rüzgardan üretilecek fazla elektrik enerjisinin şebekeye verilebilmesi ekonomik açıdan tüm sektör için avantajlı olabilecektir. Bu kapsamda gerekli tüzük ve yasal düzenlemelerin tamamlanması yanında, şebeke tarafındaki teknik altyapı oluşturma faaliyetleri azami önem arz etmektedir. Diğer yandan kampusumuza elektrik enerjisi kullanıcısı gözüyle bakacak olursak, talep yönetim uygulamaları yönünde yapacağımız işbirliklerini, toplam enerji maliyetini hem kurumumuz, hem de üretici ve dağıtıcılar için düşüreceği açıktır.  Örneklerini çoğaltabileceğimiz kısa ve orta vadeli önlemler dışında, akademik vizyonumuz, kampusumuzdaki araştırma-geliştirme-uygulama çıktılarının en kısa sürede ülkenin çıkarları doğrultusunda kazandırılması yönündedir. Bu mercekle bakıldığında, enerji sektöründeki paydaşlarımızla başlatacağımız işbirliği alanlarının karşılıklı kazançları beraberinde getireceğini düşünüyoruz.”

 

 

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz