Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Seyitömer için son tarih 20 Aralık

Seyitömer ve Kangal Termik Santralleri’nin özelleştirme takvimi belirlendi. Geçici teminat bedelinin 30 milyon dolar olarak belirlendiği Seyitömer Termik Santrali için önyeterlilik ve son teklif verme tarihi 20 Aralık 2012, geçici teminat bedeli 10 milyon dolar olarak belirlenen Kangal Termik Santrali için 17 Ocak 2013 olacak.

 
kangal_seyitomer.png

ÖİB’nin Kangal ve Seyitömer Termik Santralleri’nin özelleştirilmesi hakkında ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre EÜAŞ’A ait Seyitömer Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazlar ve Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazlar “varlık satışı”, 2594, 31743 ve 200702650 No’lu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilecek. Geçici teminat bedelinin 30 milyon dolar olarak belirlendiği Seyitömer Termik Santrali’nin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 20 bin TL olacak. Önyeterlilik ve son teklifler 20 Aralık 2012’ye kadar verilecek.

 

Kangal termik santrali için son teklif verme tarihi 17 OCAK 2013

 

EÜAŞ’a ait Kangal Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan EÜAŞ ve Hazine’nin mülkiyetindeki taşınmazlar “varlık satışı”, 53318 ve 72760 No’lu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilecek. Kangal Geçici teminat bedelinin 10 milyon dolar olarak belirlendiği Kangal Termik santralinin ihale şartnamesi ve doküman bedeli 20 bin TL olacak. Kangal Termik Santrali için önyeterlilik ve son teklifler 17 Ocak 2013’e kadar verilecek.

 

İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu, gerekli görüldüğü takdirde ihaleleri, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. İhale konusu Kangal ve Seyitömer Termik Santralleri için teklifler ayrı ayrı verilecek.

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz