Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Türkiye’nin artan enerji ihtiyacında seçenekler ve yatırımlar

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından üç yılda bir düzenlenen geleneksel Türkiye Enerji Kongrelerinin onikincisi 14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

kongre.png

Dünya’daki ekonomik sıkıntıların etkisi altında kalan enerji sektörünün sorunları yanında, denizlerde doğal gaz ve petrol kaynakları arayışının oluşturduğu jeopolitik ve stratejik sorunların, Japonya’da meydana gelen nükleer santral kazasının ve Arap Baharı diye adlandırılan sosyal gerginliklerin önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin enerji politikalarına ve uluslararası enerji ilişkilerine yön vermesi beklenmektedir.

 

Türkiye’de enerji piyasasının işleyişi, özelleştirmeler, yatırımlar, elektrik fiyatlarının giderek artması, enerji borsasının kurulması gibi enerji sektörünün sorunları yanında, yenilenebilir enerjiden yararlanma, enerji verimliliği, enerjide dış kaynaklara bağımlılık, yerli enerji kaynaklarımız ve enerji yatırımlarında öncelikler, enerji hukuku, enerji-çevre etkileşimi vb. konular gündemdeki yerlerini önemle korumaktadır.

 

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 1949 yılından bu yana tüm faaliyetlerini bağımsız olarak, bilimsel tarafsızlık içinde ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştiren “ Düşünce Kuruluşu “ niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur. Milli Komitemizin her üç yılda bir düzenlediği Türkiye Enerji Kongreleri de aynı amaç doğrultusunda enerji uzmanlarının düşüncelerini, önerilerini ve güncel teknik verileri serbestçe tartıştıkları saygın bir forumdur.

 

14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan Türkiye 12. Enerji Kongresi’nin teması “Türkiye’nin Artan Enerji İhtiyacında Seçenekler ve Yatırımlar“dır. Bildiri konuları Duyuru’da yer almaktadır. Kongre’de sunulacak bildirilerin bu tema ve konular kapsamında olmasına özen gösterilecektir. Kongre’nin yapılacağı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Enerji Sergisi” ile seçkin katılımcılar, enerji üreticileri, imalatçıları ve mühendislik kuruluşlarını tanıma ve müzakere imkanı bulacaklardır.

 

Kongre sonuçlarının ülkemizin enerji alanındaki kamu yöneticilerine, karar vericilere, özel sektöre, yatırımcılara ve enerji sektöründe mal ve hizmet sunanlara yararlı olması hedeflenmektedir.


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz