Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
UGETAM eğitim yelpazesini yenilenebilir enerji ile genişletecek

Türkiye’de enerji sektörüne kalifiye elaman yetiştirmek için kurulan UGETAM, enerji verimliliği alanındaki eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sertifikalı Enerji Yöneticiliği ve Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı eğitimlerini kısa süre içinde yeniden başlatacaklarının müjdesini veren UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ümit Doğay Arınç, önümüzdeki yıllarda ise fotovoltaik, rüzgar, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji ile ilgili personel eğitimi ve sertifikasyonu vermeye hazırlandıklarını söyledi.

ugetam.png

UGETAM olarak yürüttüğünüz ‘Bina Enerji Yöneticisi Sertifika Eğitimi’ programınızdan söz eder misiniz? Programın içeriği ve hedefleri neler? Düzenlediğiniz eğitimler kapsamında bugüne kadar kaç kişiye sertifika verildi?

 

Teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlemekteyiz. 8 gün süren teorik eğitimler, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde UGETAM ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından sunuluyor. İki gün süren uygulamalı programlar ise EİE enerji laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. Bu eğitimler; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konuları kapsıyor.

UGETAM olarak, enerji sektörüne mümkün olduğu kadar fazla kalifiye eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yanı sıra Yalova Üniversitesi ve Malatya İnönü Üniversiteleri ile de işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. UGETAM tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Bina Enerji Yöneticiliği eğitimlerinde 4 programa toplam 47 kursiyer katıldı ve 35 kursiyer de Bina Enerji Yöneticisi sertifikası almaya hak kazandı.

 

UGETAM’ın enerji verimliliği alanında gündemindeki yeni projeler neler? Bu alanda orta ve uzun vadeli planlarınızı aktarır mısınız?

 

Bilindiği üzere Sanayi ve Bina Enerji Yöneticiliği olarak verilen eğitimler artık ayrı ayrı değil 18 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ” ile birlikte son halini alan “Sertifikalı Enerji Yöneticiliği” eğitimi adı altında veriliyor. UGETAM olarak önümüzdeki aylarda işbirliği içinde olduğumuz üniversiteler ile birlikte Enerji Yöneticiliği Eğitimlerine tekrar başlayacağız. Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi olarak mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi çıkarmak ve Enerji Kimlik Belgesi uzmanı yetiştirmek için EKB uzmanı eğitimlerimizi önümüzdeki aylarda yeniden başlatmayı hedefliyoruz.

Devam etmekte olan temel fotovoltaik eğitimlerini yeni belirlenen mesleki yeterlilikler doğrultusunda revize edip daha kalifiye mühendis ve işçilerin yetiştirilmesi ileri ki yıllar için fotovoltaik, rüzgar, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji ile ilgili personel eğitimi ve sertifikasyon çalışmaları yapmaktayız.

 

Türkiye’nin enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyelini gelişmiş ülkelerle kıyasladığınızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?

 

Enerjisi ihtiyacının % 75 ini ithal enerjiyle karşılayan Türkiye’de ayrı bir önemi olması gereken enerji verimliliği maalesef çok düşük oranlardadır. Bunun başlıca sebepleri; binalarda ki ısı yalıtımlarındaki eksiklikler ve yanlış iklimlendirme uygulamaları, sanayi sektöründe kullanılan düşük verimli cihaz ve makineler, ayrıca bunların dışında elektrik dağıtım sisteminde yıllık milyar dolarlarla telaffuz edilen kayıp kaçak değerleridir. Bu kalemler tek tek toplandığında Türkiye’nin enerji tasarruf potansiyeli oranı % 25’in üzerine çıkıyor.

Ülkemiz ile kıyaslandığında gelişmiş ülkelerde güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ön plana çıkıyor. Örneğin Almanya da toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin oranı %25 seviyelerindeyken aynı oran ülkemizde oldukça düşük seviyelerdedir.

 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023’te belirtilen hedeflere ulaşılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerine ne tür görevler düşüyor?

 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefleniyor. Bu belge ile sonuç odaklı ve somut hedeflerle desteklenmiş bir politika seti belirlenmesi ve hedeflere ulaşmak için yapılması zorunlu eylemlerin, bu eylemlerin yerine getirilmesinden sorumlu kuruluşlarla birlikte tanımlanması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşım ve işbirliği içinde hareket etmesi gerekiyor.

Dünya’da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketileceği tahmin ediliyor. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe de pek çok alanda kullanılıyor. Bu yönü ile de korunması ya da en azından tüketiminin azaltılması önemlidir.

Enerjinin fazla kullanılması sonucunda, doğal kaynaklar hızla tükeniyor,  çevre kirleniyor,  enerji için yüksek miktarda para ödeniyor. Öncelikle az enerji kullanarak, beklediğimiz ve istediğimiz verimi alabileceğimiz geri kazanımlar sağlanılmalı ve teşvik edilmelidir. Mevcut kullandığımız enerji kaynaklarımızı tüketmeden alternatif enerji kaynaklarına yönelik teşvikler artırılmalıdır. Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre enerjiyi verimli kullanmak zorundayız.

 

UGETAM ile azersu arasında ‘su’ da işbirliği

 

UGETAM A.Ş, uluslararası alanda önemli işbirliklerine imza atmaya devam ediyor. UGETAM Gürcistan’da doğal gaz uygulamalarında elde ettiğin başarının ardından şimdi de Azerbaycan’da hizmet sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz süreçte Türkiye’de ve Azerbaycan’da yapılan karşılıklı teknik incelemelerin ardından UGETAM ile Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan AZERSU işbirliği protokolü yapılması konusunda karar aldı. Önümüzdeki günlerde imzalanması beklenen protokol kapsamında UGETAM, AZERSU’ya mevcut alt yapı projelerin kontrolü ve yeniden yapılandırılması, yeni alt yapı projelerinin hazırlanması ve kullanılacak malzemelerin tespiti, işletmelerin yeniden yapılandırılması, işletme faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin kalite kontrollerinin yapılması, yapım, işletme ve tesisat uygulamalarına yönelik olarak teknik şartname ve prosedürlerin oluşturulması, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve kalibrasyon konusunda hizmetler verecek.

İşbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan AZERSU Genel Müdürü Korkmaz Hüseyinov; UGETAM’ın enerji alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettirdiğini ve yapacakları protokolün, gerek personel eğitimi gerekse de diğer alanlarda kendilerine çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi. UGETAM Genel Müdürü Serkan Keleşer ise Gürcistan’da doğalgaz uygulamalarında yaptıkları başarılı çalışmaların neticesinde Azerbaycan’da da su sektöründe olacaklarını söyledi. Keleşer, “Bu başarılara imza atan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Enerjinin her alanında çıtamızı her zaman daha yukarılara çıkaracağız” dedi.

 

 

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz