Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Zorlu Enerji bölgesel güç olmaya odaklandı

 2012 yılının ilk yarısında 7 milyon kilovatsaat elektrik satışı gerçekleştirdikleri belirten Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, “Hedefimiz üretimde bölgesel güç olma vizyonumuzu elektrik ticaretine de taşıyarak bu alanda aktif oyuncularından biri olmak” dedi. 

sinan_ak.png

Türkiye enerji sektörünün güçlü oyuncularından Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra bir diğer gelişme alanının elektrik ticareti olarak belirledi. Bu alanda önemli yatırımlar gerçekleştiren şirket, uzun vadede bölgesel oyuncu olmayı hedefliyor.

 

1999 yılından bu yana elektrik ticareti sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, bu alandaki faaliyetlerin ise Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.’nin Zorlu Enerji, Zorlu Doğal ve Rotor Elektrik şirketleri aracılığıyla üretilen elektriğin satışını gerçekleştirdiğini aktaran Ak, “Ülkemizde elektrik ticaretinin hareketlenmesiyle birlikte bu alandaki çalışmalarımıza hız verdik. Faaliyetlerimizi daha efektif yürütebilmek amacıyla şirketimiz Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş bünyesinde Elektrik Ticaret Departmanı adı altında ayrı birim kurduk. Enerji ticareti birimimiz; talep ve fiyat tahminleri, üretim planlaması, fiyatlandırma, satış, risk ve portföy yönetimi ile uzlaştırma ve faturalama işlemlerini yürütüyor. Çalışmalarımız kapsamında, önce piyasadaki dinamiklerimizi güçlendirmeyi ve ticaret hacmimizi büyütmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadede, Zorlu Enerji Grubu’nun bölgesel güç olma vizyonunu elektrik ticareti alanına da taşıyarak enerji ticaretinin aktif oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

 

Yılın ilk yarısında 7 milyon kWh satış

 

Ak, elektrik ticareti alanındaki faaliyetlerinin odak noktasına “müşteri memnuniyetini” yerleştirdiklerini söyledi. Bu amaç doğrultusunda müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, enerji verimliliğini gözeten hizmet paketleri geliştirdiklerinin altını çizen Ak şunları aktardı: “İkili anlaşmalar ile saatlik, dönemlik ve piyasa fiyatlarına uyarlanmış alternatif fiyatlandırma seçenekleri hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, iş hacmimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Faaliyetlerimizi müşteri odaklılık anlayışı çerçevesinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını saptayarak bunlara en uygun hizmet ve ürün paketleri geliştirerek sürdürüyoruz. Bunun için güçlü bir bilişim altyapısıyla organizasyonumuzu oluşturduk.” 

2011 yılında toplam 6,5 milyon kilovatsaat elektrik satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Ak, “2012 yılının ilk yarısında ise elektrik ticaret miktarımızı yükselerek 7 milyon kilovatsaate çıkardık. Mevcut ilerlemenin yılsonunda da devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

 

VOB serbestleşme için önemli bir adım

 

Elektrik piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sinan Ak, Elektrik Piyasası Vadeli İşlemler Sözleşmesi ile birlikte kaldıraçlı alım satım işlemlerinin VOB’da yapılmasının önünün açıldığını belirtti. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yatırılan teminat tutarı karşılığında her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satım işlemlerini kapsadığını hatırlatan Ak, “Enerji piyasasının liberalleşmesi, ticaretin şeffaf ve adil olması gerekiyor. VOB, elektrik piyasasının serbestleşme sürecinde önemli bir adım. VOB ile beraber özellikle fiyatların serbestçe oluşumu sağlanabilecek. Böylece fiyatın yönlendirdiği bir üretim ile arz ve talep dengesi kurulabilecek. Bu da rasyonel bir piyasanın oluşması anlamına geliyor. VOB, uluslararası piyasalarda artık yeni bir yatırım aracı olarak görülüyor. Avrupa enerji piyasalarından Northpool’da da görüleceği gibi VOB’un spot piyasaların üzerinde bir işlem hacmine ulaşmasına paralel, risklerin daha düşük olduğu bir fiyatlama oluşacak. Bu da hem yerli hem de yabancı yatırımcıların sektörümüze ilgisini artıracak. Böylece yatırımların hızı ve miktarı da görülebilir bir şekilde büyüyecek” dedi. 

 

Yasal engel yok ama eksiklik çok

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde Türkiye’de enerji sektörüne yatırım ihtiyacının 2023 yılına kadar toplam 120-130 milyar doları aşacağını vurgulayan Ak, bu ihtiyacın karşılanmasında özel sektör yatırımlarının önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Bunun karşın Türkiye’de yeni yatırımları teşvik edecek bir piyasa yapısından söz edilemeyeceğinin altını çizen Ak, şunları aktardı: “Yeni yatırımların zamanında ve ihtiyacı karşılayabilecek şekilde hızla artabilmesi için serbest, şeffaf ve likit bir piyasanın kurulması gerekiyor. İşte bu noktada elektrik piyasasının oluşmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şeffaf, kamunun yönlendirmesi değil düzenlemeleri doğrultusunda işleyen bir elektrik piyasası ile yatırımcı firmalar kendi gelir projeksiyonlarını daha doğru yapabilecek ve bu sayede yatırımlarını daha iyi yönlendirebilecekler. Türkiye’de enerji ticaretinin adil ve serbest yapılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Ancak yine de önemli eksikler var. Öncelikle, OTC adı verilen tezgah üstü piyasalar ile derinliğin en yoğun olması beklenen diğer piyasaların oluşturulmasına ihtiyaç var. Sözleşmelerde damga vergisi maliyetinin yarattığı yük nedeniyle bu pazarların oluşması güçleşiyor. Ancak bu yapıların oluşmasından sonra, fiyatın, ekonomik bir rasyonelle, arz ve talebe göre belirlendiği bir pazar yapısından bahsedebileceğiz. Ayrıca etkin bir ticaret için şebekeye bağlı santraller ile bakıma alınacak santrallerin devre dışı kalma süreleri ve üretilen elektrik miktarı gibi konuların şeffaflıkla paylaşılması gerekiyor. Bu şekilde piyasa ve tüketici açısından, daha adil fiyat oluşumu sağlanacak, sürdürülebilir yatırım imkânları yaratılabilecek.”

 

Yeni elektrik kanunu yatırımcıların iştahını kabartacak

 

Elektrik ve doğal gaz piyasasına yönelik çıkarılması beklenen yeni kanun tasarılarına ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, “Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı’nın 2013 yılının ilk çeyreğine kadar değerlendirme sürecinin devam edecek. Yapılacak değişikliklerle yatırımcıları koruyan ve yeni yatırımcıların da iştahını kabartan bir mevzuata kavuşulacağını söyleyebiliriz. Kanun tasarısıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden bir anlayışta olduğunu, yapılan mevzuatın da bunu destekleyen bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nın ise Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelendiğini biliyoruz. Tasarının, sektörün ihtiyaçlarına göre son haline getirilmesi ve yılsonuna kadar da meclis gündemine taşınması bekleniyor” dedi.

 

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz