Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Koç Üniversitesi’nde enerji tasarrufu bursa dönüşüyor

Elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü, kullanılan sıcak su ve ısınma ihtiyacının %75’ini çevre dostu kojenerasyon sistemiyle karşılayan Koç Üniversitesi’nin bir yılda elde ettiği enerji tasarrufu 19 öğrencinin bursuna denk düşüyor.

koc1.jpg

Kurulduğu 1993 yılından bu yana 7 bini aşkın öğrenci mezun eden Koç Üniversitesi, her geçen gün karşılıksız burs verdiği öğrenci sayısını artırıyor. Koç Üniversitesi’nde, uluslararası düzeyde tanınan 400 kişilik akademik kadro, 6 fakülte, 1 yüksekokul, 4 enstitü, 22 lisans, 28 yüksek lisans, 14 doktora programı, 85 laboratuvarda yüzde 60’ı karşılıksız burslu olmak üzere 4 bin 400 öğrenciye eğitim veriyor.İstanbul’un Sarıyer’deki Rumelifeneri’nde 25 hektar üzerine kurulu kampüsde, her 10 öğrenciye bir öğretim görevlisi düşüyor.

 

Ekolojik yaşama uyum sağlıyor

 

Elektrik ihtiyacının 0’ünü, kullanılan sıcak su ve ısınma ihtiyacının %75’ini çevre dostu kojenerasyon sistemiyle karşılayan Koç Üniversitesi’nin bir yılda elde ettiği enerji tasarrufu 19 öğrencinin bursuna denk düşüyor. Vehbi Koç Vakfı’na bağlı olan Koç Üniversitesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip.

Akademik eğitimde “mükemmellik merkezi” olmayı hedefleyen Koç Üniversitesi, kampüsteki yaşamı da ekolojik yaşama uyum sağlayacak şekilde geliştiriyor.

Bu amaçla, 2005 yılında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü’nde 2,3 MW’lık kojenerasyon tesisi inşa eden üniversite, Entek Elektrik tarafından işletilen tesisle elektrik enerjisi üretiliyor. Elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını aynı anda karşılayan tesis doğalgaz tüketiminde de önemli tasarruf sağlıyor. Bu yolla, Koç Üniversitesi’nde gereksinim duyulan enerji üretimi sırasında, doğaya salınan karbondioksit miktarında da önemli azalma meydana geliyor. Uygulama sonucu, 534 hanenin ısıtılması durumunda ortaya çıkabilecek kadar az karbondioksit (CO2) salınımı yapılıyor. Koç Üniversitesi böylece %75 oranında karbondioksit (CO2) salınımında azalma sağlıyor.

 

Atık yönetimiyle tasarrufu artırıyor

 

Koç Üniversitesi’nin 2011 yılında aldığı ISO 14001 Belgesi kampüste ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin üretimi sırasında çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanıyor. Koç Üniversitesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu ilkeye dayanarak, Ocak-Haziran 2011 tarihleri arasında uygulanan atık yönetimi sonucu, sadece kağıt atıkların geri dönüşümüyle bu malzemelerin yeniden üretimiyle oluşabilecek hava kirliliğinde %74, su kirliliğinde %35, su kullanımında %45 azalma sağlandı. Plastik atıkların geri dönüşümüyle ise bin 848 kWh enerji tasarrufu elde edildi. Metal atıkların geri kazanımıyla, aynı şekilde enerji tüketiminde %95, hava kirliliğinde %90, su kirliliğinde %97, baca gazı kirletici emisyonunda %99 azalma yaşanırken, 1088 kg boksit metali, 544 kg kimyasal madde ve bin 904 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Enerji üretimi dışında Koç Üniversitesi’nde evsel atık suların %95–97 verimle arıtılarak bahçe sulamada kullanılması da sağlanıyor.

 

Minimum enerji maksimum konfor

 

Üniversite olarak enerji kullanımda ana hedefin “minimum seviyede enerji kullanarak maksimum seviyede konfor sağlamak” olduğunu belirten yetkililer, bu hedefe ulaşmak için, Koç Üniversitesi’nin sürekli programında olan enerji yönetim çalışmaları yürütüldüğünün altını çiziyor. Yetkililer yapılan çalışmaları ise şöyle sıralıyor:

“Enerjinin nerede ne kadar ve ne şekilde kullanıldığının takibi. Enerji tasarruf potansiyelinin hangi bina, mahal , ve sistemlerde olduğunun tespiti. Sürekli projeler geliştirerek, Koç Üniversitesi’nin dolayısı ile Türkiye’nin menfaatine yatırımların planlanması. Enerji yönetim sistemimizde yaptığımız çalışmalar neticesinde; Hiç maliyetsiz (kabul edilebilir konfor seviyelerinden taviz verme), ekipman maliyetsiz (Yazılım ve Mühendislik çözümleri), düşük maliyetli (sensör kullanımı), orta ve yüksek maliyetli (Verimliliği ve teknolojisi yüksek teknik ekipmanlarla yenileme) projeler geliştirmekteyiz. Bu sayede, enerji giderleri düşürülmekte, emisyon değerleri azaltılmakta, dışarı bağımlılık azaltılmakta ve sürdürülebilir gelişim sağlanmaktadır. Yıllara dağılmış enerji tüketim incelemelerimiz ektedir. Bu tabloda görünen, Avrupa Birliği standardı olan yıllık enerji tüketimi <150 kWh/metrekare, değerini sağlamış durumdayız.”

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz