Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Mersin’de nükleer enerji masaya yatırıldı

Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ülkenin 2023 hedefi ve sonrasına ulaşması için nükleer enerji üretilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.

mersin.jpg

Akkuyu Nükleer Güç Santrali tarafından '2023 Perspektifinde Mersin'in Enerji İhtiyacı ve Sürdürülebilir Büyüme' konulu panel düzenlendi.

 

Hilton Oteli'ndeki panelde konuşan Vali Güzeloğlu, Türikye'de nükleer enerji konusunda son dönemlerde önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.

 

Bu gelişmelerdeki kararlılığın ülkenin her kesiminde olduğu kadar dünya üzerinde yapılan değerlendirmelerde de açıkça öne çıktığını ifade eden Güzeloğlu, ülkenin büyümesi ile birlikte her yıl daha fazla enerji talep edildiğine dikkat çekti. Güzeloğlu, "Yılda yüzde 7 ila 8 oranındaki enerji talebi, üretime dayalı beklentilerin artışını ve 2023 hedefine hızlı yol alımının açık oranıdır. Bunun karşılanması bugünkü enerji kaynakları ile mümkün görülmemektedir. Türkiye'nin doğal bir zenginliğe sahip olmamasına ve enerjide yüzde 70'e varan dışa bağımlılığına rağmen ekonomik alanda ortaya koyduğu performans takdir edilmektedir. Ancak, 2023 ve sonrasına ulaşmak noktasında nükleer enerjinin elde edilmesi bir zorunluluktur. Ülkemiz üreticisi ve sanayicisi yüksek maliyetle enerji yerine, düşük ve sabit bir enerji maliyeti ile üretim yapmalıdır. Kendi enerji kaynaklarımız ile üretim ve kalkınma boyutunu planlamak durumundayız. Artık enerji girdilerinde ve arz temininde hem öngörülebilir hem de sürdürülebilir olan, ekonomik maliyeti ile de en ucuz girdi niteliği taşıyan nükleer enerji santralleri teminini Türkiye'nin gündeminde ve üretim merkezinde tutmak zorundayız." şeklinde konuştu.

 

Enerji ihtiyacının nükleer santrallerden karşılanmasının bir üst lige çıkmak anlamı taşıdığını dile getiren Güzeloğlu şöyle devam etti: "Nükleer enerji santrali kurmak ve enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü buradan karşılamak diğer enerji kalemlerini reddetmek demek değildir. Bu tam aksine ülkenin sahip olduğu enerji kaynaklarını ekonomik şekilde kullanmak ve en fazla verimi elde etmek anlamında bir çabayı içermektedir. Enerji Bakanlığı bu çalışmanın her düzeyde takipçisidir. Bugün 2023 hedefi ülkemiz için hayal değil elde edilecek gerçeğin ifadesidir. Söz konusu hedefe ulaşmak, 500 milyar kilovat saat enerjinin temin edilmesini gerektirmektedir. Enerji arzını elde etmek mevcut kaynaklarla mümkün değildir. Ülkemiz 2023'e giden yolda enerji ihtiyacı açığını kapatmak amacıyla kullanacağı nükleer santralleri 1 merkez olarak düşünmemelidir. Bu tesisleri çoğaltmak durumundayız. Tüm bunların yanında Akkuyu Nükleer Santrali'nin güvenilirliği konusunda da sıkı denetimler yapılıyor, güvenlik ölçeğinde izlenen süreçte, her düzeydeki önlem alınacaktır. Unutulmamalıdır ki, nükleer santrale dayalı enerji üretmek bir üst lige çıkmaktır."

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert ise 'Türkiye'de Nükleer Güç Santralleri Neden Gerekli?' başlıklı bir sunum yaptı. Ülkemizdeki elektrik talebinde yıllık yüzde 7-8 oranında artış olduğunu dile getiren Sert, bu oranın dünya genelinde yüzde 1.4 seviyesinde seyir ettiğini belirtti. 2010 yılında 212 milyar kilovat saat elektrik üretildiğinin bilgisini veren Sert, 2023 yılında elektrik ihtiyacının yıllık 500 miyar kilovat saat dolaylarında olacağını söyledi. "Enerjide ülke olarak yüzde 71 oranında dışa bağımlıyız" diyen Sert, "Güneş, rüzgar, biyokitle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeli, hidroelektrik potansiyelimiz ile birlikte 2023 yılında ihtiyaç duyduğumuz enerji gereksinimimizi karşılamayacaktır. 1 kilogram uranyumun vereceği enerji için 3 milyon kilogram kömür veya 2 milyon 700 bin litre petrol gerekiyor. 60 yıl ömrü olan nükleer santralden elde edilecek enerji ile üretim portföyüne çeşitlilik getirilecek, doğal gaz ithalatı azalacaktır. 31 ülkedeki 439 reaktör dünya elektrik ihtiyacının yüzde 13.5'ini karşılarken, 61 yeni reaktör ise inşa aşamasındadır." ifadelerini kullandı.

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov da santralle ilgili bilgiler verdi. Santral sahasındaki araştırmaların sona erdiğini bildiren Kasumov, "Lisans alındı ve tarafımıza teslim edildi. Hazırlanması gereken evraklar denetleme kurumlarına sunuldu. Bölgenin güvenilir olup olmadığı konusundaki araştırma da bağımsız bir kurum tarafından yapılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu ilgili evraklar hazırlandı ve bu süreç devam ediyor. 2013 yılı içerisindeki hedeflerimizi de belirledik. Bu doğrultuda inşaat için gerekli lisansın alınması noktasında başvurumuzu yapacağız ve altyapıların inşaatına başlayacağız." şeklinde konuştu.

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz