Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Nükleere mecburuz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’de nükleer enerjinin enerji arz kaynakları arasına dahil edilmesinin, artan elektrik enerjisi talebinin karşılanması ve ithal yakıtlara bağımlılıktan doğan risklerin azaltılmasına yapacağı önemli katkı nedeniyle elzem olduğunu söyledi.

nuekleer.jpgNükleer güç santrali kurulumuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı’nın açıkladığı Dünya Enerji Görünümü 2012 Raporu’nda yer alan öngörüleri de anımsatarak, nükleer enerjinin küresel ölçekte %5.79 olan birincil enerji kaynakları içindeki payının, 2035 yılında “mevcut politikalarla devam edilmesi durumunda” %6, “yeni politikalar” senaryosuna göre ise %7.15 olarak gerçekleşmesinin beklendiğine işaret etti.

Nükleer enerjinin gelecek yıllarda önemini kaybetmeyecekğini dile getiren Bakan Yıldız,  “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre dünyada bugün elektrik üretiminin yüzde 13,5’i nükleer enerjiden sağlanıyor. Fransa elektrik üretiminin yüzde 74’ünü, Japonya yüzde 29’unu, Almanya yüzde 28’ini, ABD yüzde 20’sini nükleer enerjiden karşılıyor. Yarısı Fransa, ABD ve Japonya’da olmak üzere dünyada 437 nükleer santral işletmede, 64’ü ise inşa halindedir. Bu noktada biz de 2023 yılında birincil enerji talebimizin yüzde 90 oranında artarak 218 milyon TEP’e ulaşacağını öngörüyor ve bu talebi karşılamada, o tarih itibarıyla, diğer kaynakların yanında %4 oranında nükleer enerjinin de yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.    

 

2023 Hedefi %4 Nükleer

Nükleer enerjiye alternatif olan fosil yakıtların kullanımı karbon salınımını arttırdığını ve çevreyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Bakan Yıldız, şunları aktardı: “Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılına yönelik öngörülerde ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacının bugünkü düzeyin iki katından daha fazla - yaklaşık 500 milyar kWh – olacağının tahmin ediliyor. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerjiden ve enerji verimliliğinden maksimum düzeyde yararlanmaya çalışmamıza karşın kaynaklarımızın hızla artan elektrik enerjisi ihtiyacımızı karşılamaya yetmemesi, nükleer santralları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarıyor. Bütün bu gerçekler karşısında ülkemizde, 2023 yılına kadar iki nükleer güç santralinin devreye alınması ve 3. santral inşasına başlanması, böylece nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretimimiz içerisindeki payının arttırılması hedeflenmektedir. 2023 yılına gelindiğinde birincil enerji talebini karşılamada %4’lük nükleer enerji payı haricinde kömürün yüzde 37, doğal gazın yüzde 23, petrolün yüzde 26, hidrolik enerjinin yüzde 4, yenilenebilir ve diğer enerji kaynaklarının da yüzde 6 payı olması öngörülüyor.”

 

En Son Teknoloji Kullanılacak

Mersin Akkuyu’da kurulacak nükleer güç santraliyle ilgili arazi tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirten Bakan Yıldız, proje şirketince gerekli lisans başvurularının yapıldığını, o arada şirketin sermaye artırımına giderek sermayesini 700 milyon dolara çıkardığını söyledi. Bakan Yıldız, ilgili kurumlardan izin, lisans ve ruhsatlar alındıktan sonra inşaat sürecinin başlayacağını ve en geç yedi yıl içinde santralin birinci ünitesinin işletmeye alınacağını kaydetti.

Bakan Yıldız, ikinci nükleer santralin yapımı konusunda da Japonya, Çin, Güney Kore ve Kanada ile teknik görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi. Sinop’ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer santralle ilgili bütün tekliflere açık olduklarını, ancak öncelikle (Kanada, Japonya, Güney Kore ve Çin’den) dört ayrı firmanın verdiği teklifleri değerlendirerek bir yorumlama yapacaklarını belirten Yıldız, bu dört teklif ile ilgili devam eden müzakerelerden 2012 sonuna dek sonuç alınacağı kanaatinde olduğunu ifade etti. “Akkuyu Nükleer Santrali’nin maliyetinin artabileceği” yönündeki görüşleri de değerlerlendiren Bakan Yıldız, “Rusya Enerji Bakanlığı tarafından bu yönde herhangi bir açıklama yapılmadı. Projenin finansmanı planlanan çerçevede ilerliyor” dedi.

Nükleer santrale yönelik toplumsal tepkileri de değerlendiren Yıldız, “Vatandaşlarımızın haklı olarak hassasiyet gösterdiği nükleer güvenlikle ilgili olarak Türkiye’de yapılacak santrallarda en son teknolojinin kullanılacağını ve lisanslama çalışmalarında bu konuya özen gösterileceğini özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.


3. santral için yer arayışı

Bakan Yıldız, üçüncü nükleer santral için yer arama çalışmalarının başlatıldığını dile getirdi. Yapılacak santralin ne Türkiye’ye ne de komşularına bir zararı dokunmayacağını, bu konudaki üst düzey hassasiyetin sonuna kadar gözetileceğini belirten Bakan Yıldız, “Projelerimiz çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte yapılacaktır” dedi.

3. nükleer santralin İğneada’ya kurulabileceği yönündeki haberleri de değerlendiren Bakan Yıldız, bu yönde karar olmadığını, ancak bölgenin aday yerlerden biri olduğunu söyledi. Bakan Yıldız, “Ama biz Ermenistan’daki santral gibi yaşını, ömrünü tamamlanmış, teknolojiden yoksun bir santral yapmayacağız” dedi.

Ülkede nükleer santral kurulumu için uygun olduğu belirlenen Ankara-Nallıhan, Beyşehir-Seydişehir, Akçakoca-Ereğli, Kırklareli-İğneada, Kırıkkale- Nevşehir ve Sinop bölgeleri arasından üçüncü santral için İğneada ve Akçakoca’nın öne çıktığı şeklinde, “Enerji yönetimi kaynaklarına” atfen basında yer alan haberlerde “santralin kurulacağı bölgedeki elektrik iletim, dağıtım, ulaşım gibi avantajlar nedeniyle İğneada'nın bir adım daha ilerde olduğu” vurgulanmış, ancak önceden belirlenen Tekirdağ, Düzce, Ankara gibi illerdeki uygun sahaların da gündeme gelebileceği ifade edilmişti.

 

Akkuyu’da Saha Çalışması Tamamlandı

Öte yandan, Akkuyu Nükleer Santrali’nin projelendirme işini üstlenen Atomenergoeksport şirketinden yapılan açıklamada da, Akkuyu’da yapılması gerekli saha çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Şubat ve Kasım ayları arasında yapılan zemin çalışmaları kapsamında toprak ve yeraltı su numunelerinin incelendiği, elde edilecek sonuçlara göre Aralık ayı sonunda projelendirmeye başlanması için gerekli temel verilerin oluşturulacağı ifade edildi.

 

Osbük, Akkuyu’ya Ortak Olmak İstiyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Nurettin Özdebir, Ruslara, “Santralin bir reaktörünü bize satın!” teklifinde bulundu. Türk sanayicileri olarak Türkiye’nin ilk nükleer santraline yerli ortak olmak istediklerini belirten Özdebir, “Santralde kurulacak 4 üniteden biri bizim olsun dedik. Her bir ünite bin 200 MW. Bunlardan birine talibiz. Biz de bu ünite karşılığında santrale malzeme tedariki karşılayacağız. Kullanılacak malzemeleri yerli sanayici üretecek” diye konuştu. Santralin bir ünitesinin yapım maliyetinin 2.5 milyar dolar civarında olduğunu belirten OSBÜK Başkanı Özdebir, “Biz bu parayı toplarız. Nükleer için bir şirket kurup sanayicilere bunun hissesini dağıtırız. 14 bin üyeli şirket olur” dedi.

Nurettin Özdebir ‘in bu talebini değelediren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız  “Bu talebi hemen Rusya Federasyonu tarafıyla görüşeceğim. Yalnız bunun, Van’da konuştuğumuz gibi ‘6 milyar metreküpü özelleştirin, biz alacağız’ dediğiniz halde almadığınıza benzememesi lazım” dedi. Bakan Yıldız, “OSBÜK, 6 milyar metreküp talebinden vazgeçmemiş olsaydı, açıkça söylüyorum, burası kardeş ortamı, şu anda 6 milyar metreküpün kontratına büyük bir ihtimalle sizler sahip olmuş olacaktınız. Ama bu ticaret. Kâr etmek de var, zarar etmek de var. Nükleer güç santrallerini finansman maliyetleri, yatırım maliyetleri, sözleşme çerçevesi içerisinde talep ediyorsanız, biz yerli ortak olarak OSBÜK’ü gösteririz ve Rusya Federasyonu ile görüşmelere başlarız. Bu önemli bir nokta” diye konuştu.

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz