Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
VitrA kalkınmayı enerjide verimlilik üzerine inşa ediyor

Türk seramik sektöründe enerji yönetimi belgesini alan ilk şirketlerden olan VitrA, enerji stratejisini sürdürülebilir kalkınmaya göre oluşturuyor. Enerjinin seramik üretiminin neredeyse tüm aşamalarında yoğun olarak kullanıldığını belirten Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Atalay Gümrah,“Sürdürülebilir kalkınmanın, ancak üretimde enerji kaynaklarının verimli kullanılmasıyla gerçekleştirileceğine inanıyor, üretim, tasarım ve yönetim süreçlerimizde de buna göre doğal hareket ediyoruz”  diyor.

vitra.jpg

Eczacıbaşı-VitrA,  Bozüyük Tesisleri’nin enerji stratejisinden söz eder misiniz?

 

Enerjinin en yoğun kullanıldığı sektörlerin başında seramik sağlık gereçleri üretimi geliyor. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri VitrA, üretim, tasarım ve yönetim süreçlerinde doğal kaynakları koruma sorumluluğuyla hareket ediyor. Enerji yönetimine dair tüm bu çalışmaların temelinde, gelecek kuşaklara yaşanabilir “mavi bir gezegen” bırakmak fikri yer alıyor. Enerjiyi yönetirken esas alınan en önemli prensibi, birim enerji tüketimini azaltırken kalite ve verimlilikten ödün vermemek oluşturuyor. Ayrıca yapılan teknoloji yatırımları ve değişen iş yapış şekilleri, üretim verimliliğinde artış sağlıyor.

Yoğun enerji kullanmak, maliyetleri kontrol edebilme baskısının yanı sıra, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir mavi gezegen bırakılması sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Eczacıbaşı Vitra için su ve enerji kullanımında verimlilik, sürdürülebilirliğin en önemli iki bileşeni. Tasarım aşamasından başlayarak tüm süreçlerin içerisinde öncelikli olarak yer alıyor. Sürdürülebilirlik faaliyetleri, CEO, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörlüğü, Grubumuzun Başkanlık organizasyonu dahil olmak üzere, en üst yönetimden başlayarak stratejik olarak yönetiliyor.

Verimli enerji ve su kullanımı, üretim tesislerimiz ve ürünlerimiz için stratejik önem taşıyor. Tasarımdan başlamak üzere tüm süreçlerimizde enerji ve su kullanımı, departman olarak paylaşılmış ve konsolide edilmiş hedeflerle yönetiliyor. Hedefleri gerçekleştirmek için enerji tasarruf planları oluşturuluyor. Hedeflerin ve planların oluşturulmasında enerji etüt çalışmalarından da faydalanılıyor. Hedefler ve planlar periyodik olarak izleniyor, ölçülüyor, değerlendiriliyor ve gözden geçiriliyor. Enerji Yönetim Sistemimiz, 2010 yılında alınan kendi sektöründe dünyada ilk TSE EN 16001 Enerji Yönetimi Sistem belgesiyle taçlandırılmış bulunuyor.

 

Enerji verimliliği konusunda ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz, bu konudaki çözüm ortaklarından söz eder misiniz?

 

Enerji verimliliği alanında yürüttüğümüz çalışmaları; enerji ve su kullanımında verimlilik sağlayan ürün tasarımları ve üretim için gerekli enerji ve su kullanımını azaltmaya yönelik; enerji verimli ekipman ve malzeme kullanımı, atık enerji geri kazanımı, verimli makine ekipman kullanımı, proses iyileştirmeleri çalışmaları şeklinde iki ana grupta belirtmek mümkündür. Enerji ve su kullanımında verimlilik sağlayan ürün tasarımındaki çözüm ortaklarımız; inovasyon merkezimiz, tasarımcılar, iç takım ve tamamlayıcı malzeme tedarikçilerimiz, standardizasyon kuruluşları ve müşterilerimizdir. Üretimde enerji ve su tasarrufunda verimlilik sağlayan çalışmalardaki çözüm ortaklarımız ise inovasyon merkezimiz, Ar-Ge, seramik makine üreticileri, enerji verimliliği uzmanları, enerji verimli malzeme üretici ve dağıtıcıları, standardizasyon kuruluşları, üniversiteler, EIEI, enerji etüt birimleri, enerji tedarikçilerimizdir.

Artan enerji talebinin karşılanabilmesi için, iklim değişikliğiyle mücadelede alınacak küresel önlemlerin yanı sıra herkesin yapabileceği en etkili yöntem, suyu daha az tüketen ve/veya hiç tüketmeyen çevre dostu ürünlerin kullanılmasıdır. Günlük yaşantımızı sürdürürken banyo, mutfak ve toplu kullanım alanlarında akıllı ürünlerin kullanılmasıyla, büyük miktarda su tasarrufu yapmak mümkün. VitrA olarak, üzerinde en çok odaklandığımız konu, hijyenden, konfordan ödün vermeden, toplu kullanım alanları için susuz ürünler tasarlamak ve üretmek. Çünkü kuruluş olarak en değerli kaynaklarımızdan birini, “suyu” tüketen ürünlere sahibiz. Bu nedenle, estetik ve teknolojik olduğu kadar, suyun daha tasarruflu kullanılmasını ve hiç kullanılmamasını sağlayan ürünler geliştirmek, en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Bunu, ürün gamına su tasarruflu veya susuz kullanılan tekil ürünler ekleyerek değil, tüm ürün gamımızı bu yapıya kavuşturarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

 

Enerji maliyetlerinizi düşürmek için otomasyon sistemlerinden yararlanıyor musunuz?

 

Evet, sadece enerji verimliliğine yönelik değil, tüm verimlilik çalışmalarımızda otomasyon sistemlerinden yoğun şekilde yararlanıyoruz. Otomasyon çalışmalarının pek çoğu bizim tarafımızdan yapılmakla birlikte, işin büyüklüğü ve zamanlamasına göre haricen çözüm ortaklarıyla da çalışıyoruz.

 

Artan enerji maliyetleri ve verimli enerji kullanımı karşısında enerji sektöründen beklentileriniz neler?

 

Enerjiyi yoğun kullanan bir sektörüz ve ciddi oranda enerji maliyetiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sektörün uzun vadede Türkiye’de sürdürülebilirliği, uygun enerji fiyatları ve verimlilik çalışmalarıyla mümkün olabilecek. Uygun enerji fiyatları için yenilenebilir kaynak kullanarak, enerji üretiminin daha da desteklenmesi gerekiyor. Verimlilik çalışmaları için birtakım yatırım destekleri söz konusu, ancak bu konuda özendiriciliğin artırılması, küresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Örneğin; yatırım yaparak enerjiyi verimli kullanan kurumlar, sağladığı enerji verimliliği oranıyla bağlantılı bir enerji fiyatı iskontosu alabilir.

 

 

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz