Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Akenerji iddialı yatırımında geri sayıma başladı

2012’de devreye aldıkları Feke I, Himmetli ve Gökkaya santralleri ile toplam kurulu güçlerini 746 MW’a çıkarttıklarını belirten Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alacakları 900 MW kapasiteli Egemer Doğal Gaz Santrali ile Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %2,6’sını tek başlarına karşılayacaklarını vurguladı.

ahmet_umit_danismanAkenerji olarak 2012 yılında elektrik üretiminde nasıl bir büyüme kaydettiğinizden söz eder misiniz?
Toplam üretim kapasitesi ve tesis sayısıyla özel sektör elektrik üretiminde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Akenerji, 2012’nin ilk dokuz ayında net satış gelirini, bir önceki yılın aynı dönemine oranla %47 artırarak 625 milyon TL’ye yükseltti. Bunun yanı sıra ilk dokuz aydaki elektrik üretimi ise 2,02 GWh’e ulaştı.
Ağırlıklı olarak yeni devreye giren santrallerin finansal yükümlülüklerinden oluşan kur farkı geliri ve faiz giderleriyle bu dönemde 69 milyon TL faaliyet karı elde eden Akenerji’nin vergi sonrasındaki net karı ise 103 milyon TL oldu. Toplam satış hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre %28 oranında arttı. Geçen yılın ilk dokuz ayında yenilenebilir kaynakların toplam üretime katkısı %40 iken, bu yıl %46’ya yükseldi. Bu da brüt karımızda 2011 yılının aynı dönemine göre artış sağladı. Brüt karımız ilk 9 ayda 111 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl hangi yatırımları devreye aldığınız, 2013’e yönelik gündeminizdeki yeni projeler neler?
Akenerji, doğalgaza dayalı üretiminin yanı sıra, kaynak çeşitliliğini sağlamak ve yakıt tedarik riskini yönetmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımları başlatan ilk özel şirketlerden biri olmuştur. Bu kapsamda, 2012 yılında devreye alınan Feke I, Himmetli ve Gökkaya santralleri ile toplam kurulu gücümüz 746 MW’a, toplam içindeki yenilenebilir enerji payı da %52’ye yükseldi. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına 2013 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yıl 198 MW kurulu güce sahip Erzincan ilinde kurulması planlanan Kemah Hidroelektrik Santrali’nin projelendirme çalışmalarını sürdüreceğiz.

930 MİLYON DOLARA MAL OLACAK
İnşaatına 2011 yıl sonunda başlanan ve yatırımı devam eden 900 MW kapasiteli Egemer Doğal Gaz Santrali tamamlandığında şirketimiz, Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık %2,6’sını tek başına karşılayabilecek bir güce ulaşacağız. Egemer Doğal Gaz Santrali’nin 2014 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. 930 milyon dolara mal olacak santral için Akenerji, toplam proje finansmanının tümünü 2011 yılında tedarik etti. Bunun 651 milyon dolarlık kısmı için üç Türk bankasının oluşturduğu bir konsorsiyumdan kredi finansmanı sağlandı.
Yenilenebilir kaynaklı üretiminin yanı sıra doğalgaz santrallerinde de düşük karbon teknolojilerini kullanmaya ve santral ekipmanlarının tedariğini bu yönde gerçekleştirmeye özen gösteren şirketimiz, kendi sınıfında en yüksek teknolojiye ve verimliliğe sahip gaz ve buhar türbinlerini kullanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde düzenlendiği “Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi” yarışmasında, Akenerji Bozüyük Doğalgaz Santrali, Bilecik ilinin 2012 yılı en temiz sanayi tesisi seçildi. Devam eden yatırımlarımızın yanı sıra yenilenebilir yatırımlarıyla dengelediği portföyümüzü geliştirmek amacıyla, üretim özelleştirmelerini ve yeni yatırım fırsatlarını da yakından takip ediyoruz.

2013’TE YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN SÜRECEK
Türkiye enerji sektörü için 2012 yılı çok hareketli geçti. Enerji sektörüne yönelik 2013 yılı için beklentileriniz neler?

Türkiye ekonomisi 2012’nin ilk üç çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %2,6 büyümesine karşın elektrik talebi bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 civarında artarak, ekonomik büyüme rakamının çok üzerinde bir artış gösterdi. Son üç ayda kısmen mevsimsel sebeplerden kısmen de bayram tatilleri nedeniyle azalan elektrik ihtiyacı neticesinde 2012 yılında elektrik tüketimi, 2011 yılına göre %5 oranında artarak 242 bin GWh seviyesine ulaştı.
2013 yılında da bu çalışmaların devam etmesini bekliyoruz.
2012 yılı elektrik sektöründe özelleştirmelerin de hızlandığı bir yıl oldu. Akdeniz, BEDAŞ ve Gediz dağıtım bölgelerinin ihaleleri tamamlandı. Üretim özelleştirmelerine devam edildi. 2013 yılında da kalan bölgelerin dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasını ve üretim özelleştirmelerinin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz. Özetle, Türkiye enerji sektörü özel sektör ve kamu yatırımlarının hız kesmeden süreceği yeni bir yıla giriyor.

baraj3.jpgENERJİ BORSASI İÇİN UYGULAMA PLANI GELİŞTİRİLDİ
Sektörde arz güvenliği nedeniyle gerekli olan yeni projelerin gerçekleştirilebilmesi için liberal bir enerji piyasasının oluşturulması gerekiyor. Yeni yatırımların gerçekleşebilmesi için yatırımcılara doğru fiyat sinyalleri veren referans piyasa fiyatının oluşturulması da Türkiye’de Enerji Borsası’nın kurulması ve işletilmesi ile mümkündür.
Enerji Borsası, arz ve talep, referans piyasa fiyatının şeffaf ve etkin bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Böylelikle kısa vadeli üretim/tüketim optimizasyonunun en ekonomik şekilde yapılması sağlanırken, yeni yatırımlar için de yatırımcılara verilen doğru sinyaller sayesinde arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulur. Aynı zamanda Enerji Borsası ile piyasa katılımcılarının risklerini yönetebileceği ve riskten korunmalarına imkan sağlayacak bir ortam da oluşacaktır. Enerji Borsası, tam olarak işlerlik kazandığında, üretim/tüketim optimizasyonu ile piyasada mevcut ürünlerin de çeşitlendirilmesi sağlanmış olacak ve böylece tüketiciler çok daha fazla seçeneğe sahip olacaklardır.
Akenerji olarak Türkiye’deki liberalleşme sürecini destekliyor ve diğer enerji şirketleri ile birlikte aksiyon planları geliştirmek amacıyla çalışıyoruz. 2012 yılında yapılan çalışmalar sonucunda hükümetle işbirliği yapılarak Türkiye Enerji Borsası için bir uygulama planı geliştirildi. Hükümetin bu konuda attığı olumlu adımlar sayesinde, sağlıklı bir enerji ticareti borsası kurulması için yol alınmış ve ilgili maddeler Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı’na da eklenmiştir

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz