Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Tarımda yenilenebilir enerjiye hibe desteği

Tarımda rekabet gücünü artırmak ve enerji maliyetlerini düşürmek isteyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, alternatif enerji kullanan tarım projelerine mali destek veriyor.

tarim_yenilenebilir_enerji.jpg

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006-2010 yıllarında 252 adet sera projesine toplam olarak 50 milyon TL’nin üzerinde, 3 adet ekonomik yatırım projesine ise yaklaşık 470 bin TL hibe desteği sağlayan Bakanlık, bunu önümüzdeki dört yılda da sürdürecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre 1960 yılından bugüne en istikrarlı dönemine ulaşan tarım sektörü, 2011 yılını %5,6 büyüme ile kapattı. 2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde %3,3 oranında büyüyen sektörün dış ticareti ise son 9 yılda %308 artış gösterdi. “Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması”na göre tarım ürünleri toplam dış ticareti, 2002 yılında 8 milyar 47 milyon dolardan 2011 yılında 32 milyar 861 milyon dolara ulaştı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin tarımda dünyada 7., Avrupa’da ise 1. sırada yer alıyor.

2006-2010 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu kapsamda tarımsal desteklemeler bütçesinden finanse edilerek başarılı şekilde uygulanan projeler ile tarıma dayalı sanayi entegrasyonunu sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekliyor. 2011-2015 yıllarında da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nı sürdürecek olan Bakanlık, bu kapsamda yayınladığı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ile sektörü desteklemeye devam ediyor.

 

Sera ve alternatif enerji aynı projede

Alternatif enerjiye verilen destekleri program kapsamı içine alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, program kapsamında alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, tarımsal tesislerde kullanılacak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimini hibe desteği sağlıyor. Bakanlık bu destekle üreticilerin enerji maliyetlerini düşürülmesini hedefliyor. Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi tebliğine göre, alternatif enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak sunulması gerekiyor. Alternatif enerjili seralar yeni tesis sayılıyor. Daha önce hibeden yararlanmayan mevcut tesisler alternatif enerji üretim tesisi için Kap. Art. ve Tekn. yenileme konusunda başvuru yapabiliyor. Alternatif enerji yeni tesis konusunda sunulan projede tesisin bir unsuru olarak kabul ediliyor.

 

Destek diğer üreticileri de cesaretlendirdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2006-2012 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında alternatif enerji kaynakları kullanan 252 adet sera projesine toplam 50 milyon 295 bin 662,59 TL, 3 adet ekonomik yatırım projesine ise 469 bin 625,00 TL hibe desteği sağlandı. Programdan yararlanan yatırımcıların gelirlerinin artığına dikkat çeken yetkililer, “Proje uygulanan yerlerde kırsal altyapı, özellikle sulama altyapısı gelişti. Tarımsal sanayinin köy ve kasabalara kadar girmesi sonucunda ürünlerin yerinde işlenmesi ve oluşan katma değerin bir bölümünün üreticilere yansıması sağlandı. Kırsal Kalkınma Yatırımları bir kısım üreticileri girişimci konumuna getirdi, bu durum diğer üreticileri yatırım yapma konusunda cesaretlendirdi” diyor.

 

 

 


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz