Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
TAV SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İÇİN ADIMLARINI HIZLANDIRDI

İstanbul, Ankara ve İzmir havalimanlarında gerçekleştirdikleri kojenerasyon ve trijenerasyon yatırımlarıyla enerjide verimliliği artırırken, maliyetleri de düşürerek sürdürülebilir kalkınmaya önemli bir destek sunduklarını belirten TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Grubu Lideri Necdet Büyükbay, bu alanda yatırımların hızlanması için otoprodüktör lisans seviyesinin 10 MW’tan 15 MW’a çıkarılmasının uygun olacağını söylüyor.
necdet_buyukbayTürkiye’de lider havalimanları işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, bugün yurtiçinde İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya Gazipaşa yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı’nı işletiyor. 2012 yılında iştirakleriyle birlikte yaklaşık 570 bin uçak seferine ve 70 milyon yolcuya hizmet sunan Holding, İstanbul, Ankara ve İzmir havalimanlarında kurduğu trijenerasyon ve kojenerasyon tesisleriyle sürdürülebilir kalkınmaya destek oluyor. Bu yatırımlar sayesinde hem tükettikleri elektriği hem de iklimlendirme için sıcak ve soğuk suyu ürettiklerini belirten TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Grubu Lideri Necdet Büyükbay, sistem sayesinde enerji verimliliğini artırırken, maliyetleri de düşürdüklerini aktarıyor. Büyükbay, “Kojenerasyon alanında başvuruların daha hızlı yapılabilmesi ve otoprodüktör lisans seviyesinin 10 Mw’tan 15 Mw’a çıkarılması özellikle havalimanı gibi enerji ihtiyacı yüksek kuruluşlar için uygun olacaktır” diyor.
Kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi yatırımına yönelmenizin temel nedenleri ve gerekçeleri neler?
TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kojenarasyon tesisi yatırımına yönelmemizin başlıca sebepleri, müşteri memnuniyetini düşürmeden enerji maliyetlerini azaltmak ve firmanın rekabet gücünü artırmak. Aynı zamanda elektrik enerjisini kesintisiz, kaliteli ve temiz olarak üretmek, elektrik enerjisi üretiminin yanında aynı anda atık ısıdan yaralanarak çevrim verimini yükseltip havalimanı ısıtma ve soğutma ihtiyacının da bir kısmını karşılamaktır. Diğer bir ifade ile enerjiyi daha verimli kullanabilmek, üretim kayıplarını önlemek, talepleri zamanında karşılamak, şebeke enerjisi ve elektrojen grubundan sonra üçüncü bir enerji kaynağı oluşturarak arz güvenliğini artırmaktır. Ayrıca, İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa havalimanlarına ek olarak yine TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda da trijenerasyon yatırımımız bulunuyor. İstanbul ve Ankara’da bulunan tesislerin işletme süreleri boyunca enerji maliyetlerini düşürücü yöndeki reel katkıları ve çevreye olan nispeten pozitif etkisi, İzmir’de trijenerasyon tesisi yatırımına karar verilmesi noktasında önemli oldu.

İSTANBUL’UN %65’İ ANKARA’NIN %69’U KARŞILANIYOR  
Kurduğunuz kojenerasyon tesisinin elektrik ve ısı gücü nedir? Bu yatırım ile İstanbul ve Ankara havalimanlarındaki enerji ihtiyacınızın yüzde kaçını karşılıyorsunuz?
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurduğumuz kojenerasyon tesisinin elektrik gücü 9 bin 615 kW, soğutma gücü ise 5 bin 781 kW’dir. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise elektrik gücü 2x1946 kW, ısıtma gücü ise 2x1700 kW’dir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki trijenerasyon tesisinin ise elektrik gücü, 9,78 MW, mekanik  gücü: 9,9 MW’dir. Burada hedeflenen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın elektrik tüketiminin %75-%85’inin, soğutma tüketiminin %30-%40’ının, ısıtma tüketiminin ise %80-%90’nın karşılanmasıdır.
Kojenerasyon tesisi yatırımları ile İstanbul Atatürk Havalimanı’nın elektrik enerji ihtiyacının %65’ini, ısıtma ihtiyacının %25’ini ve soğutma ihtiyacının ’ini karşılamaktayız. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise dışarıdan alınan elektrikte üç zamanlı tarife kullanılıyor. 22.00 – 06.00 saatleri arasındaki birim fiyat, kojenerasyon birim fiyatı ile yaklaşık olduğu için bu saatler arasında kojenerasyon sistemi makinalarından biri kapatılarak elektrik enerjisinin belli bir miktarı dışarıdan alınıyor. Yaz aylarında terminal iç ortamını nominal sıcaklık değerlerinde tutmak için terminalde tüketilen elektrik enerjisi kojen üretim kapasitesini aşıyor. Bu sebeple yaz aylarında dışarıdan belli miktar elektrik enerjisi alıyoruz. Bu durumlar göz önünde bulundurularak terminalin elektrik enerjisi ihtiyacının %69’u kojenerasyon tesisinden sağlanıyor.

KISA SÜREDE KENDİNİ AMORTİ EDİYOR
İstanbul, Ankara ve İzmir havalimanlarının yıllık veya aylık enerji tüketim miktarı nedir? Kojenerasyon tesisi yatırımınızın geri dönüş süreci kaç yıl olacak ve enerji tüketiminde ne tür kazanımlar sağlayacaksınız?
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın elektrik tüketim miktarı yıllık 130 milyon kWH’ten fazladır. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 2011 yılı elektrik enerjisi tüketim miktarı 28 milyon 630 bin kWH’dır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda ise mevcut durumda 21 milyon kWH’dir. Ancak yeni iç hatlar terminali yapımı ve devreye alınması sonrası,  tesislerle birlikte yıllık olarak yaklaşık 35 milyon kWH cıvarında elektrik tüketimi gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın terminal kullanımı için doğal gaz tüketim miktarı yıllık 2,5 milyon metreküp civarıdır. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 2011 yılı toplam kojen doğal gaz tüketimi 5 milyon 130 bin metreküp, 2011 yılı toplam kazan (ısıtma) doğalgaz tüketimi ise 1 milyon 300 bin metreküptür. Kojenerasyon sistemi ile elektrik maliyetleri minimum düzeye düşürüyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı kojenerasyon tesisi yatırım maliyeti 3,5 yılda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın ise 2,5 yılda amorti edildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki trijenerasyon tesis yatırımının ise fizibilite çalışmalarında yatırım geri dönüş süresinin yaklaşık 5 yıl olacağı öngörülüyor.

TAV Havalimanları Holding’in enerji alanında gündemde yeni yatırım planları var mı?
Havalimanı yatırımları içinde enerji yatırımlarımız, kojen, trijen, photovoltaik güneş enerjisi alanlarında çeşitli terminallerimizde, değişen oranlarda yapıyoruz ve bunları önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz. Ayrıca yine havalimanlarımızda enerji etkinliği açısından çok sayıda küçük proje gerçekleştiriyoruz. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, soğutma, ısıtma ve aydınlarma sistemlerimizde enerji otomasyonları, daha etkin aydınlatma elemanları montajı (LED ve benzeri), enerji etkin boya, çatı, bina yalıtım sistemleri, çok çeşitli otomatik kapılar, kullanım etkinliği olan su sistemleri, yüzey, yağmur, gri su sistemlerini verebiliriz.

TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Grubu Lideri Necdet Büyükbay, Türkiye’de enerji alanında çok büyük sorunlar yaşanmadığını söylüyor. Enerji sektöründeki tüm kuruşların daha çok işbirliği ve bilgi paylaşımı içine girmesinin önemine dikkat çeken Büyükbay, “Biz ulusal ve uluslararası platformlarda enerji etkinliği konusunda yaptıklarımızı paylaşıyor, iyi uygulamaları takip ediyor ve kendi havalimanlarımız ve terminallerimizde hızlı bir şekilde uyguluyoruz. Bu anlamda 2010 yılından itibaren sürdürülebilirlik raporlaması yapmaya; faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini raporlamaya başladık. Avrupa Havalimanları Birliği ACI’ın enerji programlarını, Londra merkezli CDP, karbon saydamlık projesine enerji ve karbon salım miktarlarımızı yayınlıyor, bu programdaki diğer katılımcıların enerji etkinliği projelerini takip ediyor, bizlerle uyumlu olanları gerçekleştiriyoruz” diyor.Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz