Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Türkiye borda liderliğini sürdürüyor

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, 2011 Yılı Bor Sektör Raporu’na göre dünyada bor tüketimi ürün miktarı bazında yüzde 10 artarken, bor rezervinde Türkiye yüzde 72’lik pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Bor ürünlerine olan talep ise Avrupa’da azaldı, Asya’da arttı.
bor_madeni.jpg

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, ‘2011 Yılı Bor Sektör Raporu’nda yer alan bilgilere göre 2009 yılında yaşanan kriz nedeniyle önemli ölçüde daralan bor pazarı, artış sürecine geri döndü. 2010 yılında ekonomik krizin etkisinin azalmasıyla birlikte ivme kazanan sektör 2011 yılında da büyümesini sürdürdü.

 

DÜNYADAKİ REZERV 4 BÖLGEDE TOPLANIYOR
Rapora göre dünyada önemli bor yatakları Türkiye, Rusya ve ABD’de bulunuyor. Dünya ticari bor rezervleri ABD Kaliforniya Eyaletinin güneyinde yer alan “Mojave Çölü”, Güney Amerika’da yer alan “And Kemeri”, Türkiye’nin de yer aldığı “Güney-Orta Asya Orojenik Kemeri” ve Doğu Rusya’da olmak üzere 4 bölgede toplanıyor. Bor rezerv miktarında 2011 yılında önemli bir değişim yaşanmadığı belirtilen raporda, bor rezervinde Türkiye’nin %72’lik pay ile ilk sıradaki yerini koruduğu belirtiliyor. Türkiye’yi %8 pay ile Rusya ve %7 pay ile ABD’nin takip ettiği aktarılan raporda, “Dünya toplam bor rezervi ve bugünkü tüketim değerleri dikkate alındığında, çok uzun yıllar bor cevheri sıkıntısı yaşanmayacağı görülüyor” deniyor.

dunya_bor_rezervleri_2011.jpgBOR ÜRETİM KAPASİTESİ 2,4 MİLYON TON
Raporda, dünya bor üretim kapasitesinin 2011 yılında bir önceki yıla oranla bir miktar artarak 2,4 milyon ton B2O3 (5,2 milyon ton) seviyelerine ulaştığı belirtiliyor. Dünya fiili bor üretimi ise 2011 yılında bir önceki yıla göre %9 artarak yaklaşık 4,46 milyon ton (2,06 milyon ton B2O3) civarında gerçekleşti. Fiili bor üretiminin brüt bazda bölgesel dağılımı; Avrupa (Türkiye) %45,3 pay ile birinci sırada yer alırken, bunu Kuzey Amerika %24,5, Güney Amerika ,9 ve Asya ,3 payla takip etti.

 

 

 

 

 

dunya_bor_uretim_kapasiteleri_2011.jpgdunya_bor_uretimi_ulkeler.jpgTÜKETİM ÜRÜN MİKTARI BAZINDA ARTTI
Rapora göre dünya bor tüketimi genel olarak dünya ekonomik büyümesi doğrultusunda bir seyir izliyor. Ancak 2009 yılında bor tüketimindeki daralma dünya ekonomisindeki daralmanın çok üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde dünya ekonomisi %0,6 daralırken bor tüketimi %26 civarında azaldı. Benzer şekilde 2010 yılında dünya ekonomisinin krizden çıkış sürecinde dünya bor tüketimindeki büyüme, dünya ekonomisindeki büyümeden daha fazla oldu. Dünya ekonomisi 2010’da %5,2 büyürken bor tüketimi ürün miktarı bazında yaklaşık %32 artarak 3,95 milyon ton (bor oksit bazında %34 artarak yaklaşık 1,88 milyon ton B2O3) olarak gerçekleşti. Özellikle bazı gelişmiş ekonomilerdeki dengesizliklerden dolayı dünya ekonomisin 2011 büyümesinin 2010’a göre daha düşük (%3,8) olduğu vurgulanan raporda şunlar aktarılıyor: “Buna paralel olarak bor ürünleri talebine olan artış 2011 yılında bir önceki yıla göre daha düşük oranlarda da olsa devam etti ve bor ürünleri tüketimi ürün miktarı bazında yaklaşık artarak 4,3 milyon ton (bor oksit bazında %9 artarak yaklaşık 2 milyon ton B2O3) civarında gerçekleşti. Ancak, özellikle kamu borçları nedeniyle ekonomik krizden kurtulamayan Avrupa’da 2011 yılında bor ürünleri tüketiminde azalma görüldü. Bu azalma bütün alt bölgelerde de (Kuzey, Doğu ve Batı Avrupa) yaşandı. Bor tüketimi açısından önemli olan diğer bölgelerden Asya ve Amerika’da tüketim miktarı artış gösterdi. Geleneksel bor pazarlarından Avrupa’da bor ürünleri talebi bor oksit bazında yaklaşık azalırken, Amerika’da yaklaşık , Asya’da civarında artış gösterdi.

 

bor_madeni_2.jpgEN İYİ REZERVLER TÜRKİYE'DE
Rapora göre, Türkiye’de bilinen bor yatakları özellikle Kırka/Eskişehir, Bigadiç/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve Emet/Kütahya’da bulunuyor. Türkiye’de rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri tinkal (Na2O.2B2O3.10H2O) ve kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O). Türkiye’de önemli tinkal yatakları Kırka’da, kolemanit yatakları ise Emet ve Bigadiç civarında bulunuyor. Bunlara ilaveten, Bigadiç’te az miktarda üleksit rezervi bulunuyor, Kestelek‘te kolemanit yanında zaman zaman üleksit yan ürün olarak elde ediliyor.

Dünya bor pazarındaki dağılım itibariyle değerlendirme yapıldığında 2000’li yılların ortalarında %31 olan Türkiye, miktar bazındaki pazar payı 2011 yılında %47 olarak gerçekleşti. Raporda, “Türkiye, dünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor rezervlerine sahip olan ve buna paralel olarak dünyada en yüksek bor üretimi gerçekleştiren ülkedir. İç piyasada bor talebinin tamamı karşılanmaktadır. Dünya bor talebinin de önemli bir kısmı Eti Maden tarafından sağlanmaktadır. Eti Maden’in 2011 yılı toplam satış gelirlerinin yaklaşık %97’si yurtdışı satış gelirlerinden oluşuyor” denildi.

Raporda, dünya bor pazarında Eti Maden ve RT Borax talebin yaklaşık %69’unu karşılarken yıllar itibariyle pazara giren ve kapasitelerini artıran Rusya, Çin, Şili ve Arjantin gibi ülkeler de bor pazarından pay almaya başladığı vurgulanıyor. 2011 yılında Eti Maden ve RT Borax’ın talebin %71’ini (%47 Eti Maden, %24 RT Borax) karşıladığı belirtiliyor. Öte yandan Eti Maden’in 2011 yılında da 2005 yılında yakaladığı dünya bor sektöründeki liderliğini güçlendirerek koruduğu aktarılıyor.

 

ETİ MADEN KAPASİTESİNİ 2,2 MİLYON TON/YIL’A ÇIKARACAK
bor_kapasite_uretimler.jpgEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, ‘2011 Yılı Bor Sektör Raporu’nda Eti Maden işletmesindeki bor üretim kapasiteleri hakkında da bilgi veriliyor. Eti Maden’in yıllık bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünlerinin kapasitesinin 1 milyon 725 bin ton/yıl olduğu belirtilen raporda şunlar aktarılıyor:  “2011 yılında bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün kapasitelerinde artış sağlayacak yeni ve tevsii yatırımlara devam edildi. Bu kapsamda, Kırka’da 240 bin ton/yıl kapasiteli boraks pentahidrat ile Emet’te 120 bin ton/yıl kapasiteli borik asit tesisi tamamlandı. Devam eden ve yeni yatırımların faaliyete geçmesi ile bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesinin 2013 yılında 2,2 milyon ton/yıl değerine ulaşması hedefleniyor. Eti Maden’in bor satışları 2011 yılında bir önceki yıla göre ekonomik canlanma doğrultusunda miktar (ton) bazında %21, tutar bazında %32 artış gösterdi ve 2 milyon ton (906 bin ton B2O3) bor ürünleri satışı karşılığında 854 milyon dolar gelir elde edildi. 2011 yılında Eti Maden’in 360 bin ton/yıl bor kimyasalı kapasitesinin devreye girmesiyle dünya kurulu bor ürünleri üretim kapasitesi 5,2 milyon ton seviyesine çıktı. Eti Maden’in 2011 yılında dünya bor pazar payı, miktar (ton) bazında %47 olarak gerçekleşti. Böylece Eti Maden bir önceki yılda olduğu gibi pazarda yine birinci sırada yer aldı.”

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz