Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Enerji araştırmalarına destek geliyor

Enerji kaynağı araştıranlara bakanlıktan müjdeli haber geldi. Geliştirme Projeleri Destekleme Programında (EN-AR) başarılı olan projelere yüzde 80 oranında destek sağlayacak.
enerji_arastirma_en_arEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (EN-AR) Yönetmenliğinde değişiklik yaptı. Buna göre, desteklenmesine karar verilen EN-AR proje bütçesinin azami yüzde 80 i Bakanlıkça, en az yüzde 20 si ise firma tarafından nakdi olarak karşılanacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürmesi amacıyla teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme içeren proje çalışmalarının desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması amaçlanan EN-AR Programı’nda, “Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Temiz enerji teknolojileri, Enerji elektro-mekanik teçhizatı imalat teknolojileri, Enerji verimliliği teknolojileri, Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri, Çevrim teknolojileri, Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları” adlı proje konuları desteklenecek. Katılımcılar sadece bir proje ile katılarak destek alabilecek.
İnceleme Heyeti tarafından, desteklenmesi önerilecek projeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulduktan sonra kesinlik kazanacak.

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz