Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Siemens enerji dönüşüm zincirinin her halkasında çözüm sunuyor

Dünyada enerji dönüşüm zincirinin tümünü kapsayan ilk entegre enerji altyapısına sahip şirket olan Siemens, katma değer yaratan ürün ve çözümleriyle sanayicilerin ve yerel yönetimlerin güvenilir partneri olmayı sürdürüyor.
cengiz_bozbey_siemensTürkiye’deki pek çok yerel yönetim ve OSB altyapısında Siemens imzasının olduğunu belirten Siemens San. ve Tic. A.Ş. Altyapı ve Şehirler Akıllı Şebekeler Enerji Otomasyonu Sistem Grup Yöneticisi Cengiz Bozbey, sundukları sürdürülebilir çözümlerle sanayicilerin rekabet, yerel yönetimlerin ise hizmet gücünü artırdıklarını söylüyor.

Siemens’in yerel yönetimlere ve sanayicilere sunduğu ürün ve çözümlerden söz eder misiniz?
Siemens, yerel yönetimlere farklı alanlarda destek oluyor. Elektrik, su ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıdan akıllı trafik sistemlerine, raylı ulaşım araçlarından bu araçların çalıştığı hatlardaki sinyalizasyon ve elektrifikasyon çözümleri ile kontrol merkezlerine, elektrikli otomobil şarj istasyonlarından kent güvenlik yönetim sistemlerine kadar zengin bir portföyle hizmet veriyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki enerji altyapılarının yönetimi, tesis özelinde enerji verimliliği hizmetleri ve bu uygulamalarla sağlanan verimlilikle sanayicinin rekabet gücünü artırıyoruz.

Yerel yönetimler ve sanayicilere sunduğunuz ürün ve çözümler iş hacminiz içinde nasıl bir paya sahip? Bu anlamda referanslarınız arasında hangi projeler bulunuyor?
Enerji sektörü özelinde baktığımızda dağıtım şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri’ne yönelik çalışmalarımız önemli bir pay alıyor. Türkiye genelinde proje gerçekleştirdiğimiz organize sanayi bölgesi sayısı 20’nin üzerinde. Gerek yerel yönetimlerin gerekse sanayinin ihtiyaçlarına baktığımızda karşımıza çıkan ortak sorun, artan nüfusa paralel olarak kaynak talebinin artması. Ama günümüz koşullarında nüfus artışı ya da açılan her yeni tesis için yeni yatırım yapmak hem maliyetleri oldukça yükselten hem de zaman sorunu bulunan bir etken. Bu nedenle mevcut altyapıda iyileştirmelere giderek daha verimli hizmet sunulması gerekiyor. Siemens olarak üzerinde durduğumuz konu, bu bilincin daha da artırılması ve verimliliğin ön planda tutulmasıdır. Bu kapsamda gerek yerel yönetimler ve bağlı kurumlar, gerekse Organize Sanayi Bölgeleri’nde pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Siemens olarak farkımız, enerji dönüşüm zincirinin her alanında ürün ve çözüm sunabiliyor olmamız. Sahip olduğumuz birikimle yalnızca Türkiye’de değil; çevre ülkelerde de pek çok proje gerçekleştiriyoruz. Siemens Türkiye, enerji otomasyonunda Avusturya ile Hindistan arasında, kuzey-güney ekseni arasındaki en büyük organizasyonu temsil ediyor.

Özellikle organize sanayi bölgelerine yönelik sunduğunuz “Enerji Yönetim Sistemi” projesi hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye genelindeki pek çok OSB’nin altyapısında Siemens imzası görebilirsiniz. Sunduğumuz hizmetler farklı alt çözümleri barındırsa da amaç aynı: Verimliliği artırmak ve OSB içinde bulunan firmaların maliyetlerini düşürmelerinin yolunu açarak rekabet avantajı kazandırmak. Bu kazanım, yalnızca mali anlamda değil, çevre dostu uygulamaları içermesi nedeniyle sürdürülebilir bir dünyaya katkı anlamına da geliyor.
Bugün Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalar için enerji kesintisi kadar, enerjinin kaliteli olmasının da önemli olduğunu görürsünüz. OSB içindeki firmalar, orta ve büyük ölçekli otomasyon çözümlerinden faydalanan tesislerdir. Enerji kalitesindeki küçük bir sorun, oluşan bir darbe, elektrik kesintisiyle aynı negatif etkinin oluşmasına neden oluyor. Kurduğumuz altyapılar ve kullandığımız yüksek teknoloji, tesislerin bu olumsuz durumu yaşamasının önüne geçiyor. OSB içindeki şebeke, kurulan kontrol merkezi ve SCADA sistemiyle sürekli gözlem altında tutuluyor ve anlık sorunlarda bile alarmlar oluşturularak önlem alınıyor. Cihazlarımız bu alarmlar doğrultusunda gerekli ayarlamaları yaparak tesislerin bu sorunu yaşamasının önüne geçiyor. Yani yalnızca sorun var uyarısında bulunmuyor, sorunun hissedilmemesini, dolayısıyla üretimin, süreçlerin aksamamasını da sağlıyoruz.
Bu kapsamdaki projelerimiz arasında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ni sayabiliriz. Çerkezköy OSB’de ihracat yapan çok sayıda büyük tesisin olduğunu, 100 binin üzerinde istihdam sağlayan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde ise 1000’e yakın tesisin olduğu düşünülürse, kurduğumuz sistemlerin ve gerçekleştirdiğimiz projelerin Türk ekonomisine katkısı net bir şekilde görtlebilir.

KOCAELİ İSU SCADA PROJESİNDE SIEMENS İMZASI
Yerel yönetimler ve sanayicilere sunduğunuz hizmetler kapsamında 2012 yılında nasıl bir performans sergilediniz? 2013 yılına ilişkin hedefleriniz neler?

2012’nin bizim için diğer yıllara göre farklı bir önemi var. İç yapılanmamızda değişikliğe giderek Altyapı ve Şehirler Sektörü’nü kurduk. Bu bölüm altında yapılanan Akıllı Şebekeler Birimimiz, henüz ilk yılında gerçekleştirdiği projelerle tüm dünyada adından söz ettirdi. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz projelerden alanlarında dünyanın en büyükleri arasına girebilecek nitelikte olanlar da bulunuyor. Bu projeler arasında Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi için gerçekleştirdiğimiz İSU Atıksu ve Temiz Su Yönetim Sistemi Projesi, kapsadığı alan, tesis sayısı, yalnızca gözlem ve ölçümü değil, analizi de içermesiyle farklılaşıyor. Geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından resmi açılışı yapılan İSU SCADA Kontrol Merkezi’nden tüm şehirdeki arıtma tesislerini, pompa istasyonlarını izlemek mümkün. Karamürsel’den Kandıra’ya, Gebze’den Uzuntarla’ya kadar tüm Kocaeli’yi kapsayan bu modern projede 16 adet atıksu arıtma tesisi ile 25 adet büyük ölçekli sanayi tesisinin ana kollektör bağlantı noktaları, ilgili cihaz ve ekipmanlarla SCADA merkezinden izlenebiliyor. Sistem 33 ayrı noktada ölçülen kollektör doluluk bilgileri ile terfi merkezleri arasında tam bir koordinasyon sağlayarak enerji tüketiminin minimum seviyeye indirilmesinin yolunu açıyor. Bu proje, atıksu analizinin anlık yapılmasını da sağlayarak İzmit Körfezi’nin temizliğine önemli bir katkı sağlıyor.

NEDEN VERİMLİLİK?  
Siemens San. ve Tic. A.Ş. Altyapı ve Şehirler Akıllı Şebekeler Enerji Otomasyonu Sistem Grup Yöneticisi Cengiz Bozbey, sanayicinin elektrik, doğal gaz ve su kaynaklarına olan talebinin her geçen gün arttığını söylüyor. Sanayi üretiminde verimliliğin artırılmasının maliyetlerin düşürülmesine katkı sunduğuna dikkat çeken Bozbey, “Daha düşük maliyetle üretim yapmak sanayinin gerek lokal gerekse global pazarlarda rekabet gücünü yükseltiyor. Bir tesisin Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunması, enerji satın alım maliyetlerini olumlu anlamda etkiliyor. OSB’de yer alma avantajının üzerine, enerji verimlilik oranı yüksek bir OSB’de bulunmayı da eklediğinizde elde edilen fayda da doğrudan artış gösteriyor” diyor.  
Bozbey, yerel yönetimler açısından, su ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin en büyük gider kaleminden birinin elektrik olduğunu belirterek şunları aktarıyor: “Suyun ve gazın pompalarla iletilmesinde kullanılan elektrik motorları, burada büyük bir paya sahip. Türkiye genelindeki milyonlarca elektrik motorunun yüksek verimli motorlarla değiştirilmesiyle büyük çaplı yeni enerji yatırımlarına gerek kalmayacağı düşünüldüğünde, ‘Neden verimlilik?’ sorusunun yanıtı ortaya çıkmış oluyor. Bu, değişime etkin enerji yönetiminin eklenmesi, yüksek verimlilik oranlarının yakalanmasının ötesinde, Türkiye’nin 2023 ekonomik hedeflerine ulaşmasını da kolaylaştıracaktır.”

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz