Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Turizmin başkenti Antalya Güneşkent olmaya hazırlanıyor

Belediye olarak atık çamurdan elektrik ürettiklerini, katı atıktan enerji üretmek için ise çalışma yürüttüklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, “Özellikle güneş enerjisini ön planda tutuyor ve uzun vadede Antalya’yı karbon salımı düşük bir Güneşkent yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diyor.
mustafa_akaydin_antalyaSahip olduğu muhteşem doğal, tarihi ve kültürel değerlerle turizmin başkenti haline gelen Antalya, tarım, sanayi, bilim ve kültürün yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da önemli bir potansiyele sahip. Antalya’nın hem var olan kaynaklarını hem de turizm mevsiminin 12 aya yayılmasını sağlayıcı yararları dikkate alarak 4 mega proje oluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gündemdeki bu projelerden biri de “Güneşkent.”
Antalya Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi Projesi’nin 2011 yılının Mayıs ayında faaliyete geçen bir çalışma olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, kurulan Güneşevin enerjinin tümünü güneşten aldığını söylüyor.  Güneşevde, saatte 20 kW, günde ise kış aylarında 90 kW yaz aylarında ise 150 kW’lara varan enerji ürettiklerini belirten Akaydın, tüketimin ise üretiminin altında olduğunu vurguluyor. Antalya’nın enerji tüketiminde en büyük payı hidroelektrik ve doğal gaz kaynaklarının aldığını belirten Akaydın, “Yenilenebilir enerjiden üretim ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da çok yaygın değil. Tüketim, her yıl katlanarak artıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak enerji üretimi konusunda ciddi girişimlerde bulunuyoruz. Bölgenin en büyük atıksu arıtma tesisini kurduk, burada atık çamurundan elektrik üretiyoruz. Katı atıktan enerji üretmek üzere çalışmalarımız sürüyor. Özellikle güneş enerjisini ön planda tutuyoruz. Antalya halkının zaten aşina olduğu güneş enerjisini kullanmaya teşvik ediyoruz. Uzun vadede Antalya’yı karbon salımı düşük bir Güneşkent yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diyor.  

‘ENERJİ ETÜT EYLEM PLANINI HAZIRLIYORUZ’
Öncelikle Antalya’nın enerji tüketim haritasını çıkarır mısınız?
Antalya, birçok enerji çeşidi ile ihtiyacı olan tüketimi karşılayabilecek kaynağa sahip bir şehir. Göller bölgesi gibi sulak bir arazide yer alması ve nehir potansiyelinin yüksek olması, barajları, güneş ışınım değerlerinin ve bazı yüksek alanlarında rüzgar değerlerinin yüksek olması yenilenebilir enerjiyi ön plana çıkarıyor. Ayrıca, Antalya metropol bir şehir olma yolunda ilerliyor. Nüfusu her yıl katlanarak büyüyor ve çok yüksek boyutta katı atık rezervi oluşuyor. Bu atıklardan enerji üretimi de Antalya için önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın Antalya, enerjinin tüketiminde ülkenin birçok şehrini geride bırakıyor. Sadece Antalya ili sınırları içerisindeki 5 yıldızlı otellerin enerji tüketimi, tüm Antalya’nın tüketiminin büyük bir kısmını teşkil ediyor. Hızla ilerleyen kent yapılaşması, bireysel tüketimi de artırmış durumda. Belediye olarak enerji üretimi konusunda yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra tüm dünyada birçok şehrin üyesi olduğu Convenant of Mayor (Başkanlar Sözleşmesi) kapsamında öngörülen, düşük enerjili kentler, karbon salımı düşük yerleşkeler kapsamında Antalya’nın Enerji Etüt Eylem Planı’nı hazırlıyoruz.

Belediyenizin enerji alanındaki yatırımları ve projelerine yönelik koordinasyon hangi birimler tarafından yapılıyor? 2012 yılında bu enerji alanında hangi projeleri ve yatırımları devreye aldınız?
Belediyemizin enerji alanındaki yatırımlarını, iştirak şirketimiz ALDAŞ gerçekleştiriyor. Altyapı ve enerji şirketimiz olan ALDAŞ; atıksu arıtma tesisinin işletmesini gerçekleştiriyor ve 2 MW/saat elektrik üretim lisansı bulunuyor. ALDAŞ ayrıca enerji projelerinin hazırlamasını da üstlenmiş durumda. Belediyemiz bünyesinde Temiz Enerji Şube Müdürlüğü kurarak, güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile girişimde bulunduk. Türkiye’deki yerel yönetimler içerisindeki bu alanda ilk kurulmuş birim olan Müdürlüğümüz bünyesinde, temiz enerji ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi kurarak, uygulamalı olarak farkındalığı artırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca müdürlüğümüz, ulusal ve uluslararası fonların takibini yaparak, enerji projeleri hazırlıyor ve Antalya’da uygulanabilecek temiz enerji projelerinin koordinasyonunu yapıyor.
2012 yılı içerisinde, yerel kalkınma ajansımız olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) aldığımız destekle Türkiye’nin en büyük doğal ve kültür parklarından birisi olan ve 400 dönüm üzerine kurulu Atatürk Kültür Parkı’nı güneş enerjisi ile aydınlattık. Antalya’nın en merkezi caddelerimizden birisi olan Işıklar Caddemizdeki duraklarımızdan birisini klimalı ve güneş enerjisi ile çalışan hale getirdik. Ayrıca, Güneşevimizde 20 binden fazla öğrenci ve enerji meraklısına konu odaklı bilgilendirmeler yaptık. Güneş potansiyeline istinaden Antalya’da uygulamaya almayı planladığımız projeler üzerinde titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN MAKAM ARACI
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek konusunda hayata geçirdiğiniz projeler var mı?
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak temiz enerji kaynaklarından güneş enerjisine ağırlık veriyoruz. Çünkü Antalya’nın güneş potansiyeli diğer enerji türlerine göre çok daha fazla. Bundan dolayı Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi adı altında bir uygulama projesi gerçekleştirdik. Güneşevimizde, enerjimizin tümünü güneş enerjisinden alıyoruz, yeni yerleştirmiş olduğumuz tribünümüzle de rüzgardan da enerji sağlamaya başladık. Ayrıca evin ısıtılmasını ve soğutulmasını su kaynaklı ısı pompaları sayesinde sağlıyoruz. Güneşev suyunu da kendisi üretiyor. Yeşil çatı dediğimiz sistemle yağmur suyunu depolayarak, suyunu kendi üreten bir ev modeli gerçekleştirdik. Isı yalıtımı ve geri dönüşümlü malzeme kullanarak geleceğin ‘Yeşil Ev’ teknolojisini konsept olarak uyguladık. Ayrıca, bahçesinde cam bir sera yaptık ve bu serada toprak kullanmadan domates yetiştiriyoruz. Topraksız tarımın yanı sıra ekolojik ve organik tarımı herkesin yakından görmesini istiyoruz. Seramızın bir ayrıcalıklı özelliği ise Türkiye’nin ilk güneş enerjisi ile ısıtılan kaloriferli sera olma özelliği taşıyor. Güneş enerjisinden aldığımız sıcak su ile ısıtıyoruz. Isı geri kazanım cihazımızın olması, odaların ayrı ayrı klimantolojik olarak ayarlanabiliyor olması, A sınıfı beyaz eşyalar kullanıyor olmamız ve LED’li aydınlatmalarla tüketimi düşürüyor olmamız, Güneşevi diğer evlerden ayıran özellikler oluyor.
Enerjisini güneşten alan klimalı bir durak yaptık ve halkımızın hizmetine sunduk, süreç içerisinde duraklarımızın sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Park ve cadde aydınlatmaları üzerine proje hazırlamalarımız sürüyor. Sokak hayvanları için güneş enerjisi ile çalışan su ve yemek ünitesi gerçekleştirdik. Ayrıca, makam aracım 0 elektrikli ve enerjisini güneş enerjisinden alan şarj istasyonu ile karşılıyoruz. Bireysel çatı envanterinin yanı sıra kamu binaları, fabrikalar, oteller vb. büyük çaplı yerlerin tüketimlerini belirleyerek enerji üretimleri konusunda yol gösterici plana önem veriyoruz. Antalya’nın birçok noktasında uygulamayı planladığımız güneş enerjisi uygulanmış sistemler yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız.

İller Bankası’nın aydınlatma, arıtma ve diğer sistemlerini yenilenebilir enerjiye dönüştürmeleri için yerel yönetimlere verdiği teknik destek ve kredi imkanı bu alandaki yatırımlarını nasıl etkileyecek?
Şehir merkezi aydınlatma sistemleri yakın zamanda yerel yönetimlerin uhdesi altına girecek ve tüm tüketim ödemeleri belediyelerin olacak. Bu konuda belediyemiz Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü kurarak konuyu yakından takip ederek tüketim analizleri yapıyoruz. Sokak ve caddelerdeki aydınlatma sistemlerinin ilk etapta tasarruflu sistemlere döndürülerek tüketim düşürülmesi ve daha sonrasında plan ve projeler dahilinde yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması gerçekleştirilebilir. Ayrıca kentlerin en büyük sorunlarından birisi olan arıtmalar için verilecek olan destekle yakın zamanda bu tarz projelerin artacağı kesindir.

ÖNCE TESPİT SONRA TASARRUF
Belediyelerin enerji alanında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileriniz neler?
Belediyeler enerji alanındaki çözümlerini, ilk etapta tüketimlerini düşürerek ve enerji kayıplarını belirleyip ortadan kaldırarak sağlayabilirler. Aydınlatma ve bilumum enerji tüketimlerini sağladıkları sistemlerde, tasarruflu sistemlerin tercih edilmesi, tüketimlerini oldukça aşağıya çekecektir. Enerji üretim aşamasında ise katı atıktan ve atıksu sistemlerinden randımanlı bir şekilde enerji üretebilirler. Çöpten enerji üretimi dünyada hızla yaygınlaşan bir sistem, bu sistemlerin kullanılabiliyor hale gelmesi belediyelerin enerji alanındaki sorunlarına büyük çözüm olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından başta güneş olmak üzere enerji üretebilecek olmaları ve tasarrufa geçirecek oldukları tüketimlerinin büyük bir kısmını karşılayabilecek olduklarını gösteriyor. Ayrıca yerel yönetimler, kentlerinin enerji etüt eylem planlarını hazırlamalı ve enerji tüketim/üretim oranlarını net belirlemelidirler. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi ile başlamış olduğu düşük tüketimli birimler oluşturma çalışmalarını hızla yaygınlaştırma çalışmaları yürütüyoruz.

ÇÖPTEN PARA KAZANACAK!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, yakın zamanda çevreci bir projeyi daha hayata geçireceklerinin müjdesini veriyor. İhalesi yapılan Kızıllı Katı Atık Bertaraf Tesisi ile kent çöpünden enerji üretmeye başlayacaklarını vurgulayan Akaydın şunları aktarıyor: “Bu projeyle Antalya Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda çöpünden para kazanan belediye olacak. Tahmini yatırım bedeli 45 milyon TL olan bu tesis kapsamında, Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesisi, Fermantasyon Sistemi ile Kompost ve Gaz Üretim Tesisi, Tıbbi Atıkların Bertarafına Yönelik Sterilizasyon Tesisi, Atık Pil Geçici Depolama Alanı, Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi, Arıtma Tesisi üniteleri yapılacak. Tüm belediyelere örnek olacak projeyle Antalya son derece modern bir geri dönüşüm ve imha teknolojisine kavuşacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırımda katı atık geri dönüşüm ve enerji tesisleri inşa edilecek. Proje hayata geçtiğinde çöpler, mekanik bir şekilde ayrıştırılarak cam, metal, plastik, kağıt gibi maddelere geri dönüştürülecek ve sıfır emisyon sağlanacak. Tıbbi atığın bertarafı konusunda da toplama, parçalama, buharla sterilizasyon, steril atığın presle tuğla haline getirilmesi, örtü altında hızlı çürüme ortamında depolanması sistemi benimsendi.”


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz