Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
UGETAM ENERJİ SEKTÖRÜNÜN EĞİTİM İHTİYACINI KARŞILIYOR

UGETAM Genel Müdürü Ser­kan Keleşer, UGETAM’ın ana faaliyet alanlarından biri olan Personel Belgelendirmesi alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgelerinin zorunlu hale gelmesi ve bu konudaki teşvikler ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.
serkan_keleserUGETAM Olarak Personel Belgelendirme ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri konusundaki tecrübelerinizden söz eder misiniz?

UGETAM, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi ve bu personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgelendirilmesi amacıyla tarafsız ve bağımsız bir yapıda kurduğu Personel Belgelendirme faaliyetleri, 14.07.2006 tarihi itibarıyla AB-0004-P dosya numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

2006 yılında faaliyetlerine başlayan MYK, ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek kurumlarda kalifiye iş gücünü destekleyecek meslek standartları geliştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde ilk olarak meslek standardını hazırlayan sektör, doğal gaz sektörüdür. Doğal gaz konusunda meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi (MEGEP)’te pilot kurum olarak da çalışmalar yapmış olan UGETAM, Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği Derneği (GAZBİR) ile işbirliği yaparak doğal gaz meslek standartlarının hazırlanması için teknik destekte bulunmuştur. Doğal gaz konusundaki Ulusal Meslek Standartlar ve Ulusal Yeterlilikler, Ülkemizde yayımlanmış ilk ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerdir. UGETAM bu kapsamında akreditasyon çalışmalarını da tamamlayarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-001 yetki numarası ile yetkilendirilmiş ilk belgelendirme kuruluşudur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan mevzuat ve sertifika yönetmeliğine göre Doğal gaz dağıtım şirketleri ve yetkili doğal gaz firma personelinden istenen belgelerin tümü UGETAM tarafından verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi deyince ne anlamamız gerekiyor?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TURKAK tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan ölçme ve değerlendirme sonucu verilen, kişinin bilgi, beceri ve yetkinlerini gösteren resmi bir belgedir.

UGETAM’ın bu konudaki çalışmaları nelerdir?

UGETAM, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi ve bu personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgelendirilmesi amacıyla tarafsız ve bağımsız bir yapıda kurduğu Personel Belgelendirme faaliyetlerini 14.07.2006 tarihi itibarıyla AB-0004-P dosya numarası ile TÜRKAK tarafından akredite etmiştir.

Ülkemizde ilk olarak meslek standardını hazırlayan sektör, doğal gaz sektörüdür. UGETAM bu kapsamında akreditasyon çalışmalarını da tamamlayarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0001 yetki numarası ile yetkilendirilmiş ilk belgelendirme kuruluşudur.

Bu bahsettiğim TURKAK ve MYK yetkilendirmeleri ile 23 kapsamda Personel belgelendirmesi yapmaktayız.

Hangi Mesleki Yeterlilik Belgeleri zorunludur?

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ekindeki listede belirtilen 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

UGETAM kapsamında yer alan 11 adet Ulusal Yeterlilik zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğde zorunlu olarak belirlenen diğer mesleklerde UGETAM ve MYK web sayfasından ulaşılabilir.

 

#

Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

Revizyon

1

10UY0003-3

Bacacı

Seviye 3

Enerji

00

2

10UY0003-4

Bacacı

Seviye 4

Enerji

00

3

11UY0010-3

Çelik Kaynakçısı

Seviye 3

Metal

01

4

12UY0042-4

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Seviye 4

Enerji

01

5

11UY0033-3

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

00

6

11UY0032-4

Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Seviye 4

Enerji

00

7

11UY0030-4

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

Seviye 4

Enerji

00

8

11UY0034-3

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

01

9

11UY0034-4

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 4

Enerji

01

10

11UY0031-3

Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Seviye 3

Enerji

00

11

09UY0001-3

Plastik Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

01

 

Mesleki yeterlilik belgelerinin alınmasına ilişkin teşvikler nelerdir?

MYK kurumu ve hükümetimiz bu alanda büyük bir özveri göstererek zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgeleri için sınav ve belge ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanması amacıyla Devlet teşviki çıkartılmıştır. Ayrıca tüm Mesleki Yeterlilik belgeleri için AB doğrudan hibe projesi devreye sokulmuş ve sınav ücretleri bu projeden karşılanmaktadır.

Bu konuda daha detaylı bilgi verebilir misiniz?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile 40 Meslekte belge zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk 40 meslek ile sınırlı kalmayacaktır. Yeni zorunluluklardan bahsetmek için MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Bu durumda bu 40 mesleğin dışında güncel, yeni yayımlanan tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunluluk olabilecektir.

Zorunluluk getirilen mesleklerde kişiler veya işverenler nasıl belge alabilir?

Belge almak isteyen kişiler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

UGETAM olarak 13 Ulusal Yeterlilikte ve zorunlu olan 11 Ulusal Yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Belgesi verme konusunda yetkilendirilmiş kuruluşuz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler teşvikten nasıl faydalanabilir?

Öncelikle şundan bahsetmek isterim. Mesleki Yeterlilik Kurumu, MYK Mesleki Yeterlilik belgesi almak isteyen kişilerin en az maliyetle doğru sonuçlar içeren belge alabilmesi için yoğun çaba sarf etmiş ve etmektedir. Bunu da şuradan anlayabiliriz ki bu konuda, hem devlet teşviki, hem de AB Hibe Projesi geliştirilmiş ve yürürlüğe sokulmuştur. Bu teşvikleri yürürlüğe sokmak ve takibini yaparak işletmek yoğun bir emek istemektedir. Bu çalışmaları için Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışanlarını tebrik etmek isterim.

 

Daha öncede söylediğim gibi teşvik ile ilgili iki proje yürürlüktedir.

Öncelikle devlet teşvikinden bahsedecek olursak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınav sonucunda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler sadece bir kez yararlanabilecektir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Hibe Faydalanıcısı Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 20.07.2015 tarihinde “Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı” başlığında Avrupa Topluluğu sözleşmesi imzalanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak mesleğinde yetkinliğini belgelemek isteyen bireylerin girdikleri sınavlardan başarılı olmaları halinde her bir birey için en az 50, en fazla 300 Avro’ya kadar sınav ücretini karşılamaktadır. Projenin süresi 24 aydır.

Sınav ücretinin tamamı karşılanacak mı?

Devlet Teşvikinde, 2015/7726 Resmi gazetede yayımlanan bakanlar kurulu kararı ile işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretlerinin üst limiti belirlenmiştir. Bu sınav ücretlerine asgari ücrete getirilen zam oranını aynen yansıtılarak güncellenecektir.

 

Sınav ücretinin bakanlar kurulu tarafından belirlenen tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir. UGETAM tarafından teşvik kapsamında verilen tüm belgelerin ücreti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi içerisinde kalmaktadır. Asgari olan seçmeli birimlerden, sınava girecek kişilerin sınav ücreti, teşvik kapsamında karşılanacaktır. Başarılı olan kişiler ek bir ücret ödemeyecektir.

 

AB Hibe Proje kapsamında en az 50, en fazla 300 Avro ’ya kadar sınav ücreti karşılanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ve teşvikten faydalanmak isteyen kişiler nasıl bir yol izlemelidir?

Belge almak isteyen kişiler bizim kapsamımızda yer alan Ulusal Yeterlilikler için UGETAM ‘a başvuru yaparak Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. Bizim kapsamımızda yer almayan Ulusal Yeterlilikler için MYK web sayfasından ilgili yetkili kuruluşlar öğrenilebilir.

Başvuru esnasında sınav ücreti başvuru yapan kişi tarafından UGETAM ‘a ödenecektir. Yapılan sınav sonucu belge almaya hak kazanan kişilerin ücreti yaklaşık olarak 30 ile 45 gün içerisinde, belgeli kişinin kendi hesabına, MYK tarafından iade edilecektir. Böylelikle kişi yatırmış olduğu sınav ücretini geri alacak ve belge ücreti olan 60 TL’yi de ödememiş olacaktır.

Devlet Teşviki ile AB Hibe Proje arasındaki fark nedir?

Her iki projede Sınav ücretini karşılamaktadır. Fakat Devlet Teşvikinde MYK ödenen Belge Ücreti de karşılanmasına rağmen AB Hibe Projede sadece sınav ücreti karşılanmaktadır. Kişi mutlaka 60 TL olan belge ücretini kendisi ödeyecektir.

Diğer bir fark az önce belirttiğim gibi sınav ücretleri miktarındadır. UGETAM olarak sınav ücretlerimiz teşvik miktarlarını geçmemektedir.

Sınav başvuru sürecinde farklılıklar vardır.

Devlet Teşvikinde kişi sınav ücretini ödeyerek sınava giriyor. Hak kazanması halinde MYK tarafından ödenen ücret kişiye iade ediliyor. AB Hibe Projede kişi parayı UGETAM’a ödeyerek sınava giriyor. Başarılı olması ve teşvikten faydalanması halinde biz MYK ile gerekli yazışmaları ve işlemleri yapıyoruz. MYK onayı alındıktan sonra kişinin ödediği sınav ücreti UGETAM tarafından kişiye iade ediliyor.

Bir kişi hem Devlet teşvikinden hem AB Hibe Projeden faydalanabilir mi?

Bir kişi aynı kapsamda olmamak şartı ile iki farklı belge için Devlet teşvikinden ve AB Hibe projeden faydalanarak belge alabilir.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Mesleki Yeterlilik belgeleri kapsamında yapılan sınavlar, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmektedir. Bu belgelerin zorunlu hale gelmesi, ülkemizde yaşanan birçok olumsuz ve üzücü sonuçlar içeren iş kazaları sonucunda olmuştur. Bu gibi üzücü durumların bir daha yaşanmaması için mesleğin tüm gereklerini bilen ve uygulayan, iş güvenliği kurallarına riayet eden kişilerin, mesleğini icra etmesine bağlıdır.

İşverenler çalışanlarına mesleği ile ilgili Mesleki eğitimleri aldırmalı, gerekli deneyim ve tecrübeyi kazandırmalıdır. Mesleğinde yeterli yetkinliğe sahip olan kişi de Ulusal Yeterliliklere göre yapılan ölçme ve değerlendirme sonucu Mesleki Yeterlilik Belgesi ile yetkinliğini kanıtlamalıdır.

Mevcut durumda hem tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu hale gelmesi hem bu konuda Devlet Teşviki ve AB Hibe Proje desteği olması sebebiyle, cezai işlemlere maruz kalmadan en kısa zamanda MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini almalarını önermekteyiz.

Tüm çalışan ve meslek sahibi kişilerin, kazasız ve güvenli bir ortamda çalışma hayatlarını sürdürmesini dilerim.


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz