Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Akenerji ‘akıllı elektrik’ çözümleriyle satış grafiğini yükseltiyor

Akenerji, müşterilerine “Akıllı Elektrik” altında sunduğu “Enerji Verimliliği Danışmanlığı”, “Reaktif Enerji Yönetimi” ve “Karbon Nötr Elektrik” ürün ve hizmetleriyle optimum çözümler sunuyor. Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, “Bu hizmetimizle müşterilerimizin maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan enerji tüketim kalemini azaltarak, kârlılıklarının artmasını amaçlıyoruz” dedi.
egemerAkenerji’nin elektrik ticareti alanındaki faaliyetlerinden söz eder misiniz? 
Akenerji olarak müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını sahip olduğumuz yüksek teknoloji ile en verimli şekilde karşılamak, Türkiye’nin artan enerji talebinin karşılanmasını desteklemek her zaman ana hedeflerimiz arasında yer almıştır. Sahip olduğu dengeli üretim portföyünün de katkısıyla, enerji ticareti alanında pazarda ön plana çıkan şirketimiz, toptan elektrik satışındaki yükselen başarı grafiğiyle üretim kapasitesinin üzerinde bir portföyü yönetmektedir. 
2015 yılında piyasa erişimi ve portföy yönetim hizmetlerini piyasaya sunan Akenerji, sektördeki 25 yılı aşkın güvenilir duruşu ve yüksek ticaret hacmi sayesinde, tezgahüstü (OTC) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi çeşitli ticari platformlara erişimini kullanmakta ve paydaşlarının elektrik piyasalarıyla kolay ve güvenilir etkileşimini sağlamaktadır. Uzun yıllardır uyguladığı verimli ve kârlı santral planlama stratejisiyle üçüncü taraflara portföy yönetimi hizmetini sağlayan Akenerji, her iki hizmet yoluyla işlem hacimlerini arttırmıştır. 2016 yılında ise bu ürünlerin bilinirliğinin arttırılması planlanmaktadır. Piyasada likiditenin ve ürün bilinirliğinin artmasıyla, önümüzdeki dönemde de türev ürünlerde hacmimizi artıracağız. 
Şirket olarak, artan rekabet ve hızlı değişen pazar koşullarına uygun olarak satış stratejimizi güncellemeye ve süreçlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla 2015 yılında türev ürünlere dayalı işlemler gerçekleştirdik. İşletmelerin enerji tüketim miktarını azaltmak ve enerjinin doğru tüketilmesine yönelik yürüttüğümüz “Enerji Verimliliği Danışmanlığı” ile “Akıllı Elektrik” ve “Reaktif Enerji Yönetimi” hizmetlerimiz, şu an gündemimizdeki konular arasında yer alıyor.  
 
ENERJİ TÜKETİMLERİNDE 
%40’A VARAN TASARRUF!
“Akıllı Elektrik” altında sunduğunuz bu hizmetlerle müşterilerinize ne tür avantajlar sağlıyorsunuz? 
Akenerji olarak, müşterilerimize “Akıllı Elektrik” yaklaşımı ile enerjinin ekonomik ve doğru tüketilmesine yönelik ürün ve hizmetler sunuyor, müşterilerimizin maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan enerji tüketim kalemini azaltarak kârlılıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, işletmelerin faaliyet maliyetlerinde önemli bir yere sahip olan enerji tüketim miktarını azaltmak adına müşterilerimize “Enerji Verimliliği Danışmanlığı” hizmeti de sağlamaktayız. Enerji Verimliliği Danışmanlığı hizmeti ile endüstriyel tesisler birim enerji tüketimlerinde %40’a varan tasarruf imkanı elde edebilmektedir. Bu hizmet dahilinde, konunun uzmanları tarafından müşterilere sunulan detaylı raporlar ile potansiyel enerji tasarrufu alanları tespit edilmektedir. Böylece, sürdürülebilir enerji verimliliği çözümleri ile rekabet avantajı yakalayan firmalar piyasadaki karlılıklarını da artırmaktadır. 
Akenerji bu ürün ve hizmetlerinin yanı sıra, tüketim miktarı belli bir seviyenin üzerinde olan firmalarda, elektrik tüketimi sonucu karşılaşılması muhtemel reaktif güç cezasına dair çözümler de sağlamaktadır. Firmalar, belirli sınırlar içerisinde tutmakla yükümlü oldukları reaktif enerji tüketimlerinin kontrolü ile ilgili yaşadıkları sorunları Akenerji’nin sunmakta olduğu “Reaktif Enerji Yönetimi Hizmeti” ile çözebilmektedir. Bu durum, firmalara elektrik maliyetlerinde %20’ye kadar varan tasarruf olanaklarını getirmektedir. 
Çevreye olan sorumluluklarının bilincinde olan Akenerji, bu doğrultuda müşterilerinin duyarlılıklarını da göz önünde bulundurarak ürün portföyüne “Karbon Nötr Elektrik”i eklemiştir. Şirketimiz, müşterilerinin elektrik tüketimlerinden açığa çıkan karbon emisyonunu nötrlemek için, tedarik ettiği elektriğin yanı sıra, portföyünde yer alan yenilenebilir enerji santrallerinden sağlanan emisyon azaltım sertifikalarını da bir paket halinde sunmaktadır. Bu sayede dileyen müşterilerimiz, kullandıkları elektriğin çevreye olan zararlı etkisini tamamen sıfırlayarak, sürdürülebilirlik çalışmalarında büyük bir avantaj yakalamaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın bir örneğini geçtiğimiz günlerde TAV Ankara Esenboğa, TAV İzmir Adnan Menderes ve Antalya Havalimanları ile gerçekleştirdik. Çevresel etkilerini en aza indirebilmek için gerekli tüm önlemleri uygulamak üzere TAV Ankara Esenboğa Havalimanı, TAV İzmir Adnan Menderes ve Antalya Havalimanları, 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle oluşan karbon ayak izlerini Akenerji Uluabat Hidroelektrik Santrali’ne ait emisyon azaltım sertifikaları ile sıfırlamıştır.
 
2015’i ne kadarlık bir satış hacmiyle kapatacaksınız? 
Akenerji olarak, 8 hidroelektrik, 1 rüzgar santrali ve 2014’ün üçüncü çeyreğinde devreye aldığımız Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ile toplamda 1.292 MW kurulu güce sahibiz. Sattığımız elektriği de çoğunlukla kendi santrallerimizden tedarik ediyoruz. Ayrıca kendi üretim portföyümüzün yanı sıra, diğer piyasa katılımcılarından da tedarik ettiğimiz kapasiteyi zaman zaman portföyümüze dahil ediyoruz. Yılların getirdiği köklü birikimle sağlam ve istikrarlı kararlar alan Akenerji, 2015 yılında 14’ü yeni olmak üzere toplam 70’i aşkın şirketle 400’den fazla enerji ticareti işlemi gerçekleştirmiştir. Akenerji, mevcut üretim portföyünün yanı sıra, 2014 yılında devreye aldığı Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin üretim kapasitesi, piyasadaki likidite artışı ve yeni ürünlerin gelişmesi ile enerji alanındaki performansını 2016 yılında da arttırarak sürdürmeyi hedeflemektedir. 2015’te portföy üretimine dayalı satışlar da dahil toplam 9 TWh ticaret hacmi ile 2014 yılı toplam ticaret hacmini aştık. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki hareketlenme ve tezgahüstü piyasalarındaki ürün çeşitliliğinin artmasıyla yılsonunda, geçen seneye göre işlem hacmimizde ciddi derecede artış beklerken, toplamda yaklaşık 10,0 TWh işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. 
 
Akenerji’nin hem üretim hem de ticaret tarafında hedefleri neler? 
 
Akenerji olarak temel hedefimiz yatırımı tamamlanan santrallerimizi piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletmeye devam etmektir. Hidroelektrik santrallarımız açısından 2014 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle düşen üretimimizin, 2016 yıllarında normal seviyelerine dönmesini bekliyoruz. Yenilenebilir kaynaklı üretim tarafında da mevcut santrallarımızın muhtemel kapasite artırım imkanlarını değerlendiriyoruz. Küçük ölçekli güneş enerjisi projelerinde de piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, katma değer yaratabileceğimiz enerji verimliliğine yönelik proje seçenekleri üzerinde çalışıyoruz. Pazardaki büyümenin de etkisiyle daha güçlü bir enerji ticareti ve risk yönetimi altyapısına ihtiyaç duyuluyor. Biz de enerji sektörünün güçlü oyuncularından biri olmanın verdiği sorumlulukla, altyapımızı geliştiriyor ve yeni sistemleri iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Akenerji bünyesinde yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz bu entegrasyon sayesinde, her geçen gün artan işlem hacmi ve buna bağlı risklerin yönetiminde daha verimli ve daha etkin bir çalışma ortamına kavuşacağız. Tüm bu gelişmeler ışığında, piyasanın daha öngörülebilir hale gelmesi, kurların dengeye oturması ve yatırımcılar için belirsizliklerin ortadan kalkarak güvenilir ve öngörülebilir bir büyüme ve yatırım ortamının tekrar oluşturulması önümüzdeki dönemde beklentilerimiz arasında yer almaktadır.
 
OTOMATİK FİYATLANDIRMAYA DÖNÜLMELİ 
Türkiye enerji piyasasında rekabetçi bir yapının oluşturulması amacıyla atılan adımları yeterli buluyor musunuz? 
Türkiye’nin, elektrik piyasasındaki serbestleşme sürecinde büyük bir ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Piyasada likiditenin artırılması ve yatırımcılara doğru yatırım sinyalini verecek olan nihai piyasa takas fiyatı, yani spot referans piyasa fiyatının oluşturulması için enerji borsası EPİAŞ büyük bir öneme sahiptir. EPİAŞ’ın işlerlik kazanmasının yanısıra, Avrupa’da yürütülen REMIT benzeri elektrik piyasasında şeffaflaşmaya dönük uygulamaların Türkiye’de yerleşmesiyle, likiditenin artması, piyasanın daha etkin işlemesi beklenmektedir.
 Ancak yatırımcıların önünü görebildiği, doğru fiyat sinyalinin oluşabileceği etkin ve liberal bir elektrik piyasasının işlerliği, aynı ölçüde liberal bir doğalgaz piyasasını da beraberinde gerektirmektedir. Doğalgaz piyasasında serbestleşme sürecinin henüz başında olunması, özellikle doğalgazla üretim yapan termik santrallerde üretim ve ciro öngörülerinin gerçekleşmesi noktasında da sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu kapsamda BOTAŞ’ın doğalgaz ticaretindeki ağırlığı azaltılmalı ve elektrik sektöründe uygulanan serbestleşme sürecine benzer bir süreç doğal gaz sektöründe de yürütülmelidir. Biz de Akenerji olarak, öncelikle EPİAŞ’ın etkin işleyiş kazanmasını destekliyor ve doğalgaz sektöründe de aynı mekanizma içerisinde serbestleşmenin hayata geçmesini arzu ediyoruz.
Değinmek istediğimiz bir diğer nokta da, EÜAŞ’ın üretimdeki payının düşmesidir. Bu pay düşmediği veya EÜAŞ piyasaya özel üretim şirketleri gibi verimli teklif vermediği sürece, önceden tahmin edilemeyecek fiyat dalgalanmaları yaşanmaya devam edecektir. Özelleştirmeler ile özel sektör payının artırılarak, kamunun piyasadaki ağırlığının azaltılması ve maliyet bazlı otomatik fiyatlama mekanizmasına tekrar geçilmesi, gelecekte özel sektör yatırımlarının devam edebilmesi için esastır.
 
Türkiye’de elektrik ticaretinin geleceğine ilişkin öngörüleriniz neler? 
Akenerji, Borsa İstanbul tarafında ticaret hacmini ve piyasalardaki likiditeyi arttırmak amacıyla 2015 yılı Haziran ayında VİOP (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası) katılımcısı olmuştur. İlk işlemini gerçekleştirdiği 25 Haziran 2015 tarihinden bu yana 7.5 milyon TL’lik işlem hacmiyle Akenerji, aynı dönemdeki toplam piyasa işlem hacminin yaklaşık % 6.1’ini oluşturmuştur. Son dönemde Türkiye elektrik piyasasındaki önemli gelişmelerden biri olarak Gün İçi Piyasası’nın Temmuz 2015’te faaliyete geçmesiyle birlikte Akenerji, başta dengesizliklerin yönetimi olmak üzere ticari pozisyonlar almıştır. Temmuz – Kasım 2015 döneminde 7 gün 24 saat aktif şekilde piyasada yer alan şirketimiz, 3.5 GWh’lik işlem hacmi gerçekleştirmiştir. Bu hacim, yine aynı dönemdeki toplam piyasa işlem hacminin %3’üne denk gelmektedir. 2015 senesinde elektrik ürünlerinin VİOP’ta işlem hacimlerinin artması ve piyasa katılımcılarının çoğalması gibi likiditeyi artırıcı faktörler yaşanması sevindirici olsa da, piyasadaki ürün çeşitliliğinin artması ve alım satım teklifleri arasındaki farkın azalması için likiditenin daha da artması gerekmektedir. Gelişmiş piyasalarda ürün son kullanıcıya ulaşana kadar birçok kez el değiştirirken Türkiye piyasasında ek maliyetlerden ve gün öncesi piyasa fiyatlarının belirsizliğinden dolayı bu gerçekleşememektedir. Bu kapsamda, firmaların birbirlerine açık kredi limiti tanımlaması ve bu şekilde teminat masrafını azaltması, küçük marjlarla işlem yapıldığını göz önüne aldığımızda likiditeyi artırma konusunda etkili olmaktadır. Buna ek olarak VİOP platformunda maliyetin düşük olması, karşı taraf riskinin olmaması ve piyasa yapıcılarının oluşması işlem hacimlerini arttırmıştır. 
 

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz