Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Başkent elektrik şebekesi SCADA ile daha akıllı

 
Başkent EDAŞ, Ankara, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı ve Kırıkkale’de sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için, akıllı şebeke projelerini hayata geçirdi. 
baskent_scadaKontrol ve Veri Toplama Sistemi SCADA ile 900 noktayı uzaktan izleyerek anlık olarak takip ve kontrol ettiklerini belirten Enerjisa Dağıtıum Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, “SCADA ile tüketicilerimizin ihbarını beklemeksizin meydana gelen kesintilerden anında haberdar olabiliyoruz ve operasyonel kaliteyle verimliliğimizi üst seviyeye çıkarabiliyoruz” diyor.
 
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş olarak dağıtım hizmeti verdiğiniz bölgeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde bulunan 14 ilde (İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis ve Osmaniye) elektrik dağıtım faaliyetini yürütüyoruz. Bu bölgelerin kapsadığı yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir yüzölçümünde 20 milyon kişiye sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Hedefimiz; bölgelerimizde yaşayan tüm müşterilerimize Türkiye’de öncü, Avrupa’da ise örnek gösterilen bir seviyede elektrik dağıtım hizmeti vermek. 
 
AKILLI ŞEBEKE PROJELERİNİ 
HAYATA GEÇİRDİK 
Elektrik dağıtımında kullandığınız teknolojilerden bahseder misiniz? Elektriğin daha kaliteli ve tasarruflu olarak tüketilmesini sağlamak üzere teknoloji ve altyapı alanında hangi projeleri devreye aldınız? 
Mevcut elektrik şebekesinin iyileştirilmesi için yaptığımız operasyonel ve yatırım faaliyetlerinin yanı sıra, akıllı şebeke ve AR-GE faaliyetlerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle akıllı şebekeler konusundaki yol haritamızı belirlemek amacıyla Amerika Ticaret ve Gelişim Ajansı (USTDA) destek ve finansmanı alınarak bu konuda uzman firmalarla birlikte yol alarak çalışmalarımızı 2013 yılı içerisinde tamamlandık. Bugüne kadar tamamladığımız yatırım projelerinin büyük bir kısmını akıllı şebeke projeleri oluşturuyor. Buna örnek olarak şu projelerden  bahsedebiliriz.
 
SCADA Projesi: Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin baş harflerinden oluşan SCADA, sektörümüz için birincil önem taşımaktadır. SCADA ile tüketicilerimizin ihbarını beklemeksizin meydana gelen kesintilerden anında haberdar olabiliyoruz ve operasyonel kaliteyle verimliliğimizi üst seviyeye çıkarabiliyoruz. Bu nedenle özelleştirme öncesi başlatılmış çalışmaları hızla tamamladık ve üzerine 2 projeyi daha başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Şu anda Başkent EDAŞ bölgesinde yaklaşık 900 noktayı Kontrol Merkezimiz üzerinden gerçek zamanlı olarak izleyebilmekte ve kontrol edebilmekteyiz. Proje kapsamında entegrasyon çalışmaları yapılarak 2014 yılında kesinti yönetim sistemi (OMS) ayrıca devreye alımdı. AYEDAŞ ve Toroslar bölgelerinde de mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve benzer bir sistemin kurularak entegre hale getirilme çalışmaları başlamıştır.
 
OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) Projesi: OSOS Projesi, akıllı şebekeler konusunda müşterilerimize en çok dokunan noktaların başında gelen sayaçların uzaktan ve anlık okunabilmesini amaçlar. Bu proje kapsamında, bugün itibariyle yaklaşık 20 bin sayaç uzaktan okunabilmekte ve endeks verileri anlık olarak takip edilebilmektedir. 
 
Mobil Güç Kalitesi Projesi: Elektrik dağıtım hizmetlerinde bir diğer önemli parametre de elektriğin teknik kalitesidir. Bunun için de Başkent EDAŞ bölgesinde toplam 140 noktaya mobil güç kalitesi ölçüm cihazı temin ve tesis edilmiştir. Bu iş kapsamında, Aralık 2013 itibariyle tüm gerekli donanım ve yazılımlarıyla birlikte bir Veri Yönetim Sistemi (Data Management System) kurularak gerekli raporların, trend grafiklerinin, alarm ve olay kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır.
 
Akıllı Sayaç Pilot Projeleri: Çift yönlü haberleşme altyapısına sahip gelişmiş akıllı sayaç sistemlerinin pilot bölgelerde karşılaştırmalı performans analizlerinin yapılmasını amaçlayan Uzaktan Sayaç Okuma Pilot Projesi, 2013 yılının ikinci yarısında başlamıştır. Proje kapsamında, sayaçların endeks okuma, yük profili, açma/kesme, yük limitleme ve sayaçlara yapılan müdahalelerin tespitini uzaktan gerçekleştirebilme ve izleyebilme özellikleri sayesinde sayaç operasyonlarında iyileştirmeler sağlayabilecek haberleşme teknolojilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Elektrik hattından haberleşme (PLC - Power Line Communication) ve Radyo frekans (RF) ile haberleşme teknolojisine sahip sayaç sistemleri, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölgesi'nde seçilmiş olan pilot trafo bölgelerinde kurulduktan sonra, karşılaştırmaya esas kriterlerde gösterdikleri performanslar doğrultusunda haberleşme teknolojilerinin Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. operasyonel ihtiyaçlarına hangi özellikteki konumlarda, hangi özelliklerle cevap verebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Proje, bu kapsamıyla Türkiye elektrik dağıtım sektöründe öncü nitelik taşımaktadır.
 
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Projeleri: CBS konusunda web GIS uygulaması geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra tüketicilerimizin önemli bir bölümünün NVI adres yapısına göre koordinatlandırılması çalışması tamamlanmıştır. Mevcut durum, departman ihtiyaçları ve iş süreçleri analizi yapılarak, CBS ile ilişkili iş süreçleri ve CBS veri modeli tasarlanmış, bu doğrultuda yazılım ihtiyaçlarının ve veri toplama metodolojisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Şu anda yazılım geliştirme ve diğer sistemlerle entegrasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. 
 
Akıllı Şebeke Fizibilite Projesi: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2013 Şubat ayında ABD Ticareti Geliştirme Ajansı (USTDA) hibe kredisiyle başlattığı Akıllı Şebeke Fizibilite çalışması, ABD’den akıllı şebekeler alanında uzman danışmanların bulunduğu Actionable Strategies firması ve yerel partneri Solaris firmasının danışmanlığı ile 31 Aralık 2013 itibariyle tamamlandı. Akıllı şebekeler vizyonunun iletişim, otomasyon ve akıllı sayaç altyapıları, dağıtık üretim tesisleri, elektrikli araçlar gibi çeşitli açılardan değerlendirildiği ve dağıtım şebekesine olası etkilerinin dikkate alındığı bu proje kapsamında; Türkiye’de geçerli, sürdürülebilir ve verimli bir akıllı şebekeye bilinçli bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Başkent EDAŞ’ın mevcut durumu, teknik, yasal, çevresel ve ekonomik çerçevede yapılan analizler değerlendirilerek akıllı şebekeler yol haritası belirlendi.
 
SON 4 YILDA 3 MİLYAR TL YATIRIM
Bölgeyi devraldıktan bugüne kadar geçen süreçte ne kadarlık yatırım gerçekleştirdiniz? Bu anlamda geleceğe yönelik hedefleriniz nelerdir?
Öncelikle Enerjisa Dağıtım Şirketleri olan Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ olarak varolan şebekelerin iyileştirme ve yatırım faaliyetleri planlarına ilişkin 2011-2015 yıllarını kapsayan dönemde master planlarımızı uyguladık. Bugüne kadar bu planı 0 gerçekleşmeyle uyguluyoruz. 2011-2015 yıllarını kapsayan dönemde 3 milyar TL civarında yatırımı tamamlamış olacağız. Bu yatırımları 2016-2020 yıllarını kapsayan dönemde daha da artırarak devam edeceğiz. Bu anlamda sektörün düzenlenmiş pazar niteliğini ve önümüzdeki yıllarda pazarda yaşanması beklenen değişiklikleri dikkate alarak, hem strateji hem de işletme açısından gerekli hazırlıklara odaklanıyoruz.
 
DAĞITIM SEKTÖRÜ ŞEKİLLENECEK 
Türkiye’de elektrik ticaretinin serbestleşmesine yönelik adımlar atıldı. Şirketleşme süreci elektrik ticaretinin kalitesini nasıl etkiledi?
Türkiye elektrik piyasası büyüme hızıyla büyük bir gelişim gösteriyor. Bu gelişimi sağlamak ve desteklemek için izlenen özelleşme ve serbestleşme süreci, 2000’li yılların başından bugüne kadar başarıyla uygulanıyor. Elektrik piyasasının değer zincirindeki halkaların her birinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunun yanı sıra, dağıtım şebekesinin gelişimi ve modernleşmesi adına yatırımlar ve daha da önemlisi “AR-GE” ve “akıllı şebeke” çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu konuda 2015 sonrasındaki beş yılı kapsayan dönem için dağıtım sektörünün şekilleneceği yeni uygulama dönemi öncesinde gerek özel sektör, gerekse de kamu tarafında çalışmalar hızla ve koordineli şekilde devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye enerji piyasasının büyüme ve gelişim yolculuğunun pazarı sağlamlaştırarak süreceğine yürekten inanıyoruz. Sektörün düzenlenmiş pazar niteliğini ve önümüzdeki yıllarda yaşanması beklenen değişiklikleri dikkate alarak, hem strateji hem de işletme açısından gerekli hazırlıklara odaklanıyoruz. Tüm hazırlıklar uzun vadeli enerji piyasası vizyonuna ve elektriğin mevzuat çerçevesinde belirtilen kalite parametreleri paralelinde güvenli ve sürekli bir şekilde dağıtım seviyesindeki son kullanıcılara ulaştırılmak suretiyle en yüksek seviyede teknoloji, verimlilik ve müşteri memnuniyeti hedefi amaçlanarak planlanmaktadır. 
 
 

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz