Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
Dağıtımda siber güvenlik eylem planı oluşturulmalı!

ELDER ile BGD’nin birlikte düzenlediği Kritik Enerji Altyapılarının Korunması ve Siber Güvenlik Sempozyumu’nda dağıtım sektörü özelinde “Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı” oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. 
enerji_siberElektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ile Bilgi Güvenliği Derneği (BGD),  birlikte düzenlediği Kritik Enerji Altyapılarının Korunması ve Siber Güvenlik Sempozyumu, 8 Aralık’ta Bilkent Hotel’de gerçekleştirildi. 200 kişinin katılım sağladığı sempozyumun açılışı, TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çepni, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Münip Karakılıç,  ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, BGD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ve GAZBİR Dernek Müdürü M. Cem Önal tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarında enerji sektöründe üst yönetimi ve çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığı oluşturulması, milli çözümlerin kullanılması ve dağıtım sektörü özelinde “Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı” oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. 
 
SİBER GÜVENLİK KOORDİNASYON KURULU KURULMALI 
Sempozyum sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde şu tespitlere yer verildi: “Enerji sektörü STK’ları ile başta BGD olmak üzere siber güvenlik konusunda faaliyet gösteren STK’ların işbirliği arttırılmalı. Bu kapsamda enerji sektöründe bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması, eğitim altyapı ve içeriğinin oluşturulması, sektöre özgü siber güvenlik politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve çözüm süreçlerinin geliştirilmesi gibi ana başlıklarda ortak çalışma grupları oluşturulmalı. Enerji sektöründe çalışan personele, mutlaka temel bilgi güvenliği eğitimi verilmeli. Sürdürülebilir bir siber mücadele için enerji sektörünün tüm bileşenleri siber güvenlik farkındalığını arttıracak etkinlikler düzenlenmeli, çalışanların siber güvenlik farkındalığının dinamik tutulması için zaman zaman bilgi işlem birimlerince hatırlatma mesajları paylaşılmalı ve dahili tatbikatlar yapılmalı.
Kritik enerji altyapılarının korunması çalışmalarının tüm enerji sektörünü içine alan bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve takip edilmesi gerekmekte. Bunun için ETKB bünyesinde enerji sektöründe çalışan işletmecilerin, ilgili STK’ların ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan “Enerji Sektörü Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu” oluşturulmalı ve bu kurul tarafından siber güvenlik çalışmaları koordine ve takip edilmeli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da EPDK tarafından tüm paydaşların katılımıyla enerji sektörüne özel “Kritik Enerji Altyapılarının Korunmasına Yönelik Politika ve Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanmalı. Kritik enerji altyapılarının korunması maksadıyla kullanılan donanım ve yazılımların başka güvenlik sorunlarına yol açıp açmadığı ciddi bir endişe olarak karşımıza çıkmakta. Bu endişenin bertaraf edilebilmesi için gerek donanım gerek yazılım alanında milli çözümler üretilmesinin şart olduğu düşünülmekte. EPDK’nın AR-GE desteğinin, milli çözümlerin geliştirilmesi yönünde arttırılarak devam ettirilmesi gerekmekte.”  
 
ELEKTRİKTE YATIRIM İHTİYACI 22 MİLYAR TL 
ELDER ile merkezi Belçika’da bulunan Prime Alliance, akıllı şebeke ve sayaç uygulamaları konusunda “Akıllı Sayaç Çözümleri Çalıştayı”nı düzenledi. Çalıştay’ın açılışında konuşan ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, akıllı sayaçların enerji tasarrufu sağlama noktasında oldukça önemli bir rol oynadığını belirtti. Yüksel, elektrik dağıtım şirketlerinin üçüncü uygulama döneminde 22 milyar TL’lik yatırıma ihtiyacı olduğunu, önümüzdeki 5 yıllık uygulama döneminde teknoloji yatırım bütçesinin artırılması gerektiğini belirtti. Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Akıllı Şebeke Yol Haritası’nı hazırlıyoruz. Bu kapsamlı proje tamamlanmak üzere ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçmesini hedefliyoruz. Akıllı şebekeyle birlikte hem teknoloji yol haritasının hazırlanması hem de yurt içi kapasitenin tespit edilerek yurtiçi teknoloji katılımının en yüksek seviyede sağlanması hedefleniyor. Bundan sonraki süreçte akıllı şebeke teknolojilerine öncelik vereceğiz.” PRIME Alliance Uluslararası Çalışma Grubu Direktörü Angel Hernandez ise, PRIME Alliance’ın kar amacı gütmeyen bir örgüt olduğunu bildirdi. PRIME Alliance’ın, “Dar Bant Enerji Hattı Standardını” geliştirdiğini aktaran Hernandez, akıllı şebekeler konusuna büyük önem verdiklerini vurguladı. Standardizasyonun sanayi için de büyük fayda sağladığını aktaran Hernandez, akıllı standardizasyon ile yeni bir çalışma alanının da geliştirildiğini bildirdi. Hernandez, bugün dünyada 10 milyon 200 binin üzerinde PRIME sayacının kullanıldığını söyledi. 
 
 
 
 

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz