Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
EBRD Türkiye’de sürdürülebilir enerji finansmanına hız veriyor

Türkiye’nin batısında yer alan Edincik rüzgâr enerji santrali, EBRD’nin Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) aracılığıyla finanse ettiği 43 proje arasında yer alıyor.
midseff_odulAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), dün İstanbul’da düzenlediği üst düzey konferansta, artan talebe karşılık vermek üzere Türkiye’de sürdürülebilir enerji finansmanına verdiği desteği 500 milyon Avro değerinde ilave finansmanla artıracağını duyurmuştur.
Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) kapsamında bu artışla beraber toplam 1.5 milyar Avro değerine ulaşan finansman, özel sektör yatırımcılarının kullanımı için kredi ve sermaye piyasası araçlarından oluşan varlıklar aracılığı ile Türk bankalarına tahsis edilmiştir.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen finansman, su tasarrufu ve atık azaltımı projeleri de dahil olmak üzere, Türkiye’de güneş, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, atıktan enerji ve enerji verimliliği girişimlerini içeren yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projeleri için katkı sağlayacaktır.
Akbank 2011 yılında aldığı 100 milyon dolar değerindeki finansmana ek olarak, 110 milyon dolar değerinde finansman daha alarak, programın üçüncü aşamasına katılan ilk banka olmuştur. Akbank bu güne kadar, sanayide enerji verimliliği, atıktan enerji üretimi ve hidroelektrik santrali projelerini de kapsayan toplam 6 adet projeyi başarıyla finanse etmiştir. 
Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Akbank, aynı zamanda EBRD’nin uzun süreli ortaklarından biridir.
Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota, “MidSEFF’in üçüncü aşamasına katılan ilk bankayız. Akbank, ülkemizdeki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için özel sektöre sağladığı finansmanla, Türkiye finans sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Akbank gelecekte de Türkiye’nin toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırma hedefine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edecektir,” demiştir.
Bugün Istanbul’da düzenlenen etkinlik, MidSEFF’in üçüncü aşamasını başlatmasının yanısıra, programın 2011’den günümüze kadarki başarılarını hatırlayarak finanse edilen en iyi sürdürülebilir enerji projelerini de ödüllendirmiştir.
Bu konferans, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği ve EBRD ortak bankaları ile MidSEFF kapsamında finansman sağlanan yatırımcıların üst düzey yetkililerini bir araya getirmiştir.
EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Direktörü Terry McCallion, “Son derece başarılı ilerleyen MidSEFF Programı, bugüne kadar yedi Türk bankası aracılığıyla 43 proje finanse etmiş ve toplamda 800 MW kurulu gücünde ek yenilenebilir enerji kaynağı inşa edilmesine yardımcı olmuştur. Bu yatırımlar Türkiye’nin 2023 yılına kadar yüzde 30 yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşma hedefini gerçekleştirmek yönünde önemli bir adım oluşturmaktadır,” demiştir.
Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yakın bir işbirliğinde bulunarak, teknik yardım sağlamak amacıyla programı  €6.8 milyon miktarında bir hibeyle desteklemektedir. Bu hibe fonu EBRD’nin, katılımcı bankalara ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki projeleri için finansman arayan özel sektör firmalarına danışmanlık sağlamasına olanak vermektedir.
Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacını karşılama çabası ve pahalı ithal yakıtlardan uzaklaşarak enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefi sebebiyle, EBRD’nin Türkiye’de sürdürülebilir enerjiye yatırım yapması stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Banka’nın Türkiye’de finansman sağladığı projelerin neredeyse yarısı sürdürülebilir enerji alanındadır ve 2009’dan beri EBRD 70’den fazla proje için 3 milyar Avro değerinde yatırım yapmıştır. Bu yatırımlar arasında ülkenin en büyük rüzgar enerji santrallerinden ikisi (Bares ve Rotor) ve Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın ikinci en büyük jeotermal enerji santrali (Efeler) bulunmaktadır.
EBRD, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile de yakın işbirliği içinde çalışarak, yenilenebilir enerji projelerine daha fazla yatırım çekmek amacıyla ülkenin ilk Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nın geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Bununla birlikte EBRD, ülke sanayisinin enerji yoğunluğunu azaltmak için  halen Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı üzerinde de çalışmaktadır.  
EBRD, Türkiye’de önder bir yatırımcıdır ve İstanbul, Ankara ve Gaziantep illerinde bulunan ofisleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar ülkemizde altyapı, enerji, endüstriyel tarım, endüstri ve finans sektörlerinde 180 proje için 7 milyar Avro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirmiştir.   
2015 yılı boyunca EBRD’nin 1,9 milyar Avro finansman sağladığı Türkiye, belirtilen yıl için EBRD’nin en fazla finansman sağladığı ülke olmuştur.
 

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz